Radar · Nyheter

MR-råd ersätts: ”Blev en politisk brottningsmatch”

Agenda 2030-rådet ska arbeta för att Stockholms kommun ska uppfylla FN:n globala mål för hållbar utveckling.

Rådet för mänskliga rättigheter i Stockholms stad ersätts med ett nytt, som ska arbeta mot Agenda 2030-målen. Fi:s Sissela Nordling Blanco är kritisk till att det inte utgår från FN:s konventioner om mänskliga rättigheter:
– Det är ett viktigt perspektiv som går förlorat.

Agenda 2030 är en resolution för hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling 2015. Stockholms stads nya Agenda 2030-råd syftar till att förbättra arbetet för att uppfylla dessa mål.

Rådet ska bestå av ungefär hälften politiker, där alla partier som representeras i kommunstyrelsen får en plats, och hälften experter inom relevanta områden.

– Vi tror att stadens alla övergripande policys och planer behöver en bättre granskning av externa personer, säger ansvarigt borgarråd Katarina Luhr (MP).

Under förra mandatperioden instiftades Rådet för mänskliga rättigheter, som också utgjordes av politiker och sakkunniga. Rådet fick mycket kritik av den dåvarande oppositionen och läggs nu ned, tillsammans med tillhörande kansli.

Inget som överraskar Sissela Nordling Blanco, gruppledare för Feministiskt initiativ, som stod bakom införandet av MR-rådet:

– Det var väntat att Moderaterna skulle vilja lägga ner rådet men att Miljöpartiet gick med på det är en stor besvikelse. Det råd som nu inrättas för Agenda 2030 har inte utgångspunkt i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Det är ett viktigt perspektiv som går förlorat.

Katarina Luhr menar å sin sida att det främst är en fråga om förändrad organisation.

– Vi har ju kvar alla strategier, styrdokument och program för lika rättigheter och möjligheter. Det är inte så att vi tar bort arbetet med mänskliga rättigheter på något sätt, men vi har inte behållit den struktur som fanns förut.

Mycket av kritiken mot MR-rådet handlade om att det var just bara en rådgivande instans och därför inte effektivt. På vilket sätt är det nya rådet bättre?

– Den diskussionen har handlat om hur man integrerar själva arbetet i staden. Det som vi tyckte var ett problem med MR-rådet var att det blev en stor politisk brottningsmatch och inte ett samtal om hur de mänskliga rättigheterna skulle implementeras i staden. Om man nu ger tjänstemän inom hela staden ansvar för de olika målen så blir det lite skillnad från att man har ett kansli som sitter och jobbar lite vid sidan av.

Sissela Nordling Blanco menar att mycket kunskap kommer att gå förlorad.

– Kansliet för mänskliga rättigheter har gjort ett enormt arbete under de här åren genom att utbilda tusentals medarbetare kring antidiskriminering, hur man ska jobba för att efterleva barnkonventionen, hur man ska jobba med genusbudgetering och en rad olika saker. Det är väldigt tråkigt att det arbetet försvinner.

Hon är också kritisk till hur den förda politiken ska leda till uppfyllda mål inom Agenda 2030.

– Jag har väldigt svårt att se hur de ska uppnå målet om fattigdomsbekämpning samtidigt som de för en politik som innebär en nedmontering av välfärden. Jag har också svårt att se hur de kommer föra jämställdhetsarbetet framåt samtidigt som de till exempel tar bort mål om jämställdhet i sin budget, säger Nordling Blanco.

Katarina Luhr slår ifrån sig kritiken.

– Oppositionen fokuserar på skattesänkningar och nedskärningar. Att alla politiker är representerade plus att vi tar in externa experter i rådet för att se vad är det som faktiskt sker i staden tycker jag är ett exempel på att vi vill göra någonting bra, säger hon.

Enligt tidsplanen ska det nya Agenda 2030-rådet vara på plats innan sommaren.