Radar · Nyheter

Vill ha bättre koll på riskpersoner på Arlanda

Johan Nilsson/TT | En hemlig rapport gör gällande att kriminella jobbar på Arlanda, enligt Kvällsposten.

Flera anställda på Arlanda har kopplingar till kriminella nätverk, enligt en polisiär underrättelseapport som Kvällsposten tagit del av. Nu utreder polisen hur kontrollen av riskpersoner ska kunna bli bättre.
– Nätet är inte tillräckligt finmaskigt överallt, säger underrättelsechef Palle Nilsson till TT.

Underrättelserapporten togs fram förra hösten av Stockholmspolisens underrättelsesektion tillsammans med gränspolisen och lokalpolisområdet Arlanda.

Enligt Kvällsposten framgår bland annat att ett tiotal personer som arbetar för ett företag som sköter säkerhetskontroller kan kopplas till kriminella nätverk eller själva förekommer i polisens register. Två av dem blev uppsagda 2017 – en av dem på grund av säkerhetsskäl, skriver Kvällsposten.

Palle Nilsson, chef på underrättelseenheten i polisregion Stockholm, bekräftar för TT att man i rapporten bland anställda på Arlanda funnit ”ett antal” personer med kopplingar till kriminella nätverk. Och dessa personer bör polisen ha en kontroll på, säger han.

– Men det betyder inte per automatik att de personerna inte kan jobba där, för det kan ju vara släktrelationer eller något annat. Men det finns en risk för att man genom påtryckning kan bli en vad vi kallar möjliggörare. Och vi tycker att det borde vara en bättre kontroll över dem, säger Palle Nilsson.

Det finns inget i rapporten som tyder på att det pågår brottslig aktivitet, enligt Nilsson:

– Rapporten visar på att det finns en risk för att det skulle kunna bli en infiltration av kriminella men det finns inget som tyder på pågående brottsaktivitet. Det är ett förebyggande arbete som man måste vidta, för att minska risken.

Nu har polisen i Stockholm påbörjat en översyn av rättsläget gällande säkerhetsbedömningar av personer som är anställda på skyddsobjekt, och när och hur man kan flagga för risker.

– Vi vill ha en rättsutredning om delande av information mellan myndigheter och företag, där sekretesslagstiftningen behöver tydliggöras så att de som jobbar där vet vad som gäller. Att man kan utöka samverkan, men ändå hålla sig inom lagstiftningen, givetvis, säger Palle Nilsson.

Arlanda har tidigare fått stark kritik för gränskontrollerna i en Schengenrapport och för några veckor sedan avslöjades att personer som befunnit sig illegalt i Sverige varit anställda som städare i polisens utrymmen på Arlanda.