Radar · Nyheter

”Otrolig trygghet” att ha samma barnmorska

Henrik Montgomery/TT | Maria Sundqvist, 33, och sonen Mason, nu 3 månader, fick hjälp av ny arbetsmetod under graviditet och förlossning.

När sonen Mason föddes var det med stöd av en barnmorska som Maria Sundqvist redan format en relation till i flera månader. Hon är en av de första att föda barn via ett nytt projekt inom Stockholms mödravård.
– Det var en trygghet jag önskar att alla gravida kunde få känna.

Det har hunnit gå tre månader sedan Mason föddes på förlossningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Som ensamstående blivande mamma kändes det extra viktigt att känna sig lugn och säker när sonen väl bestämde sig för att komma ut, säger Maria Sundqvist.

– Det blev en trygghet att de visste att jag var själv, att jag inte har någon partner. Det kändes väldigt fint ur den aspekten – att veta att jag skulle ha med mig någon som känner mig.

Mason var det fjärde barnet som föddes inom ramen för ett nytt projekt vid Karolinska universitetssjukhus, som innebär att den gravida har samma barnmorskelag runt sig under hela graviditeten, förlossningen och den inledande eftervården. Arbetssättet ”caseload midwifery”, som bland annat förekommer i Danmark, går ut på att en liten arbetsgrupp om tre–fyra barnmorskor ansvarar för vård, stöd och råd från början av graviditeten till några veckor efter förlossningen.

Maria Sundqvist upplevde en stor skillnad när hon blev inskriven i projektet i sjunde graviditetsmånaden.

– Jag tyckte att det var helt underbart. På den korta tiden – jag hade ändå bara två månader på mig att lära känna teamet – så hann jag få en väldigt fin kontakt med dem. Det kändes rätt från första besöket.

Projektet innefattar än så länge bara två barnmorskelag och är på grund av sitt begränsade omfång främst riktat mot den grupp kvinnor som känner rädsla inför förlossningen. Under de månader som Maria Sundqvist ingick i projektet skedde all kontakt kring hennes graviditet, förlossning och eftervård med samma personer. Hennes barnmorskelag fanns ett samtal bort dygnet runt, och när det väl blev dags att åka in till BB mötte en av de fyra barnmorskorna henne på sjukhuset.

Mason är Maria Sundqvist första barn och när förlossningen närmade sig, blev hon allt mer nervös. Hon beskriver det som en lättnad att ha med någon som redan visste allt om henne och hennes graviditet.

– Min barnmorska var med under hela förlossningen och det var en otrolig trygghet. Vi hade hunnit bygga upp en relation, hade suttit ner och pratat om hur jag ville ha det under förlossningen och vad som var viktigt för mig. Jag behövde inte berätta allt det för någon som jag aldrig hade träffat förut.

Projektet innebär att även den omedelbara eftervården sker genom samma arbetslag. Kvinnorna är inskrivna i projektet till och med två veckor efter förlossningen.

– Att man alltid träffar nya människor kan vara jobbigt inom sjukvården generellt, tycker jag. Det är otroligt häftigt att det byggs upp ett helt team runt just dig och ditt barn, säger Maria Sundqvist.

Sedan projektet drog i gång under hösten 2018 har intresset varit stort. Maria Sundqvist hoppas att fler kvinnor ska få möjlighet till samma typ av vård under graviditeten.

– Det var en trygghet jag önskar att alla gravida kunde få känna. Man hör så många som inte är nöjda och så många som är rädda. Tänk om alla fick ha det så här – jag tror att hela synen på att föda barn skulle förändras.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV