Radar · Nyheter

Lättare jämföra tandvårdspriser till hösten

Fotograferna Holmberg/TT | Det ska bli lättare att jämföra tandläkarpriser i framtiden.

Tandvårdspatienter ska kunna jämföra priser på en särskild sajt på nätet. Tjänsten omfattar alla vårdgivare som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet, vilket de flesta är.

”Du ska kunna jämföra tandläkarens priser på ett bra sätt oavsett var du bor och alla aktörer ska gå att jämföra oavsett om de är privata eller offentliga”, kommenterar socialminister Lena Hallengren i Dagens Nyheter.

Tandvårds-­ och läkemedelsför­månsverket tar på regeringens uppdrag fram sajten, som ska vara i drift till hösten enligt planerna. Enligt Hallengren är det få patienter som känner till att fri pris­sättning i dag gäller inom tandvården.

”Det är också få som känner till att det finns ett referenspris som lig­ger till grund för högkostnadsskyd­det och att det därför ska kunna fungera som ett jämförelsepris”, noterar hon i en skriftlig kommentar i DN.

Asylpolitiken

Efter flyktingkrisen 2015 infördes en tillfällig, mer strikt asyllagstiftning sommaren 2016. Lagen gäller i tre år, men i januariavtalet mellan regeringspartierna S och MP samt samarbetspartierna C och L, förlängs lagen till sommaren 2021.
Flera undantag från den striktare linjen efter flyktingkrisen har gjorts och planeras. Omkring 10 000 ensamkommande unga fick en ny chans att söka tillfälliga uppehållstillstånd för studier.
Reglerna för familjeåterförening ska bli mer generösa igen så att alternativt skyddsbehövande, till exempel flyktingar från Syrien ska kunna återförenas med make/maka och barn.
Januariavtalet säger också att en ny humanitär skyddsgrund för asyl i vissa speciella fall, som svårt sjuka, ska utredas. En parlamentarisk kommitté, där riksdagspartierna ska ingå, ska utreda den frågan och några frågor till.
Källa: Regeringskansliet