Radar · Nyheter

Åklagare: Utpekad krets i Gui Minhai-härva

Anders Wiklund/TT | Åklagare Hans Ihrman har en krets av personer att förhöra gällande mötet som Sveriges Kina-ambassadör Anna Lindstedt ordnade tidigare i år.

Åklagare Hans Ihrman har en krets av personer att förhöra i utredningen gällande det omtalade mötet om den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai.
– Om en månad kan jag säga om vi börjar närma oss slutet på utredningen, säger Ihrman.

Brottsmisstanken gäller egenmäktighet vid förhandling med främmande makt, en ovanlig rubricering som betyder att en person utan tillstånd kan ha låtit sig användas som ombud för en främmande makt.

Misstanken riktas mot det omskrivna möte som Sveriges Kina-ambassadör Anna Lindstedt var med att ordna tidigare i år på ett hotell i Stockholm med bland annat kinesiska ”affärsmän” och Gui Minhais dotter, Angela Gui.

Utrikesdepartementet har hävdat att ingen som arbetade med fallet gällande den fängslade förläggaren kände till mötet på förhand.

Hans Ihrman har ännu inte någon person misstänkt för brott.
– Det är riktigt. Om man ska delge någon person misstanke måste man ha en mer konkretiserad brottsmisstanke så att den personen har någon inställning och synpunkt på den misstanken. Jag vill ha större, mer omfattande underlag först, säger Ihrman.

Utredningen handlar fullt naturligt främst om att hålla förhör, och åklagaren har en grupp med personer som han vill komma i kontakt med. Men han vill inte svara på om han har för avsikt att förhöra samtliga som var med på mötet, eller om han har förhört ambassadör Anna Lindstedt.

– Det är förhör i huvuddrag och de här förhören kommer att visa om det finns nya personer som är intressanta för utredningen. Jag kan inte kommentera vilka personer vi förhör och i vilken ordning. Vi har en initial plan på en krets av personer som vi tror har betydelse för utredningen.

Bedömningen han gör är att först om en månad så vet han om utredningen börjar närma sig sitt slut och om man kan gå till åtal, eller om materialet är för tunt.

– Vi har gjort en preliminär bedömning, säger Ihrman.

Under tiden som riksenheten för säkerhetsmål och Säkerhetspolisen bedriver sin utredning har utrikesdepartementet pausat sin interna utredning. Anledningen uppges vara att inte störa den pågående brottsutredningen, men Hans Ihrman säger att han inte har några synpunkter på om UD bedriver sin utredning under tiden.

– De gör sin bedömning, säger han.

Utrikesdepartementet har beslutat sig för att skicka inspektörer till ambassaden i Peking för att stötta personalen där i deras arbete och för att få en tydligare bakgrund till vad som skett. Det är en åtgärd som enligt Ihrman inte alls stör brottsutredningen.

– Vi har ett nära samarbete med UD, och jag är tillfrågad om alla möjliga åtgärder som UD ser sig i behov av att göra. Vi samråder och jag har inga synpunkter på att de behöver bedriva och upprätthålla sitt arbetsgivaransvar.

På utrikesdepartementet hävdar man fortfarande att internutredningen är pausad just med anledning av Säkerhetspolisens utredning och att det råder förundersökningssekretess.

– Vi har kommenterat den här frågan tidigare, säger Vilhelm Rundquist, presskommunikatör på UD.

Men han har inget svar på frågan hur den motiveringen kan kvarstå när den som leder brottsutredningen säger att det är upp till UD att pausa sin internutredning.

– Då får jag återkomma på den frågan, säger Vilhelm Rundqvist.

Gui Minhai-fallet

Detta har hänt:
3 februari: Angela Gui, dotter till den svensk-kinesiske förläggaren som är frihetsberövad i Kina, säger i en intervju med SvD att hon haft ett möte i Sverige med kinesiska representanter gällande sin far.
13 februari. Angela Gui skriver på sin blogg om mötet i Stockholm som ägt rum i slutet av januari på inbjudan av Sveriges Kina-ambassadör Anna Lindstedt. UD säger att man ska utreda Anna Lindstedt och uppger att man fått kännedom om mötet först i efterhand, vilket anges som ett av skälen till att Lindstedt nu utreds.
14 februari: Säpo uppger att man bedriver en förundersökning efter att mötet blivit känt. Förundersökningen leds av åklagare vid riksenheten för säkerhetsmål.
15 februari: Utrikesminister Margot Wallström kommenterar kritiken mot Sveriges Kina-ambassadör. Wallström uppger att UD inte hade kännedom om mötet och att man ser väldigt allvarligt på händelsen.
16 februari: UD förtydligar att ingen som arbetar med Gui Minhai-fallet haft kännedom om mötet. UD vill inte svara på frågan om det då finns andra personer, och i så fall vilka, som haft vetskap om mötet som ägde rum i Sverige.
TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV