Radar · Nyheter

Lågkonjunktur att vänta

Stockholmsregionen närmar sig en lågkonjunktur, enligt näringslivsorganisationen Handelskammaren. Siffrorna för det fjärde kvartalet 2018 var de lägsta på sex år.

– Vi har inte sett en så tydlig och kraftig inbromsning sedan den europeiska skuldkrisen 2010, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Handelskammaren till DN.

Samtliga delbranscher förutom motorfordonshandeln uppvisar försvagade siffror och trots det grönblå styrets löften om nya bostäder förblir arbetskraftsbrist ett akut problem, inte bara för byggbranschen utan för samhället i stort, enligt Handelskammaren:

– Många satsningar hänger ihop, som bostadsbyggande och infrastruktur med bland annat utbyggd tunnelbana, säger Andreas Hatzigeorgiou.

SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist välkomnar emellertid avmattningen:

– Man kan inte köra i 150 kilometer i timmen hela tiden, det blir en miljö där obalanser och ohälsosamma saker byggs upp. Om ekonomin ska gå långsiktigt bra så måste avmattningarna finnas, säger han till TT.