Radar · Nyheter

Fler i länet arbetade under senaste året

I mars kan du hyra kommunens elbilar.

I fjol ökade antalet sysselsatta i Stockholms län med 37 700.

– Det är ett historiskt mycket högt antal och överträffar befolkningsökningen. Det innebär att sysselsättningen återigen når sin högsta nivå – 73,1 procent – under hela tidsserien, säger länsstyrelsens analyschef Per Bark.

Andelen arbetslösa har under samma tid minskat med 0,7 procentenheter och är nu 5,1 procent, eller 69 000 personer. Lägst arbetslöshet bland länets kommuner har Ekerö.

Vad länsstyrelsen kallar ”det outnyttjade arbetskraftsutbudet” fortsätter att minska och är i dag 139 000 personer. Under 2019 förväntas utvecklingen på arbetsmarknaden bli mer dämpad, skriver myndigheten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV