Zoom

Fler ordningsvakter i staden– nu föreslås längre utbildning

Kolbjörn Guwallius | "Det finns inbyggda problem i att öka antalet ordningsvakter väldigt snabbt.

Den 23 februari arrangerar nätverket Afris och podcasten Raseriet en demonstration mot vad de beskriver som ”den senaste tidens intensifierade övervåld och rasprofilering från polis och ordningsvakter”.
– Ordningsvakter kan bidra till ökad trygghet men det handlar om att göra jobbet rätt, säger Afris grundare Kebba Njie, som föreslår en längre utbildning för yrkesgruppen.

Omkring 7 700 personer har anmält närvaro inför lördagens demonstration mot ordningsvakters våld och rasprofilering i Kungsträdgården. Rasprofilering är en form av särbehandling där myndigheter eller andra institutioner granskar människor av en viss ”ras” hårdare än andra. Kebba Njie är grundare till Afris, ett socialt nätverk med syfte att främja afrosvenskt företagande i Sverige.

– Bägaren rann över när en gravid kvinna brottas ner av ordningsvakter. Vi vill med demonstrationen lyfta fram människor som inte annars får göra sin röst hörd.

När en kvinna inte uppvisade en giltig biljett vid en kontroll i Stockholms tunnelbana uppstod tumult. På filminspelningar syns hur två ordningsvakter trycker ner henne mot en bänk.

"Storsatsning på kommunala ordningsvakter"

I Stockholm ska antalet ordningsvakter utökas under året, som en del av det trygghetsutskott som klubbades igenom i kommunfullmäktige den 18 februari. Utskottet ska leda det stadsövergripande arbetet med ordningsvakter, trygghetskameror, trygghetsfonden samt etablerandet av en trygghetsjour.

– Stockholms stad genomför nu en storsatsning på kommunala ordningsvakter – från dagens 18 vakter till cirka 100 innan året är slut. Trygghetsutskottet kommer att ha det politiska ansvaret för hur stadens arbete med ordningsvakterna kommer att bedrivas, säger trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD), ordförande i utskottet.

100 miljoner kronor placeras i en trygghetsfond öronmärkt för att finansiera till exempel övervakningskameror, terrorhinder, insatser för att öka folklivet på en plats, vitmålande av gångtunnlar eller förbättrad belysning i mörka områden.

S och M vill förlänga ordningsvaktsutbildningen

Kebba Njie, som tidigare arbetade som skyddsvakt på en flygplats, säger att han upplevde att vissa kollegor bemötte eleverna i en skola på Lidingö annorlunda från en Stockholmsförort.

– Så fort en skola från förorten skulle komma på besök var det en del svenska kollegor som blev hårdare än nödvändigt.

Kebba Njie pekar ut att utbildningen, en kurs på tio dagar, är en del av problemet och att den borde förlängas samt innehålla värdegrundsarbete. 

Efter de uppmärksammade ingripandena vill Socialdemokraterna i Region Stockholm nu förlänga ordningsvakternas utbildning. Det uppger oppositionsregionrådet Jens Sjöström (S) till Dagens Nyheter den 19 februari.

– Vi har inte rätt att avgöra hur lång den måste bli. Det får bli en diskussion mellan parterna som avgör det. Men det bör inkludera mer tid om bland annat värdegrund och normer, säger Sjöström till tidningen.

Beskedet välkomnas av trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

Däremot är M inte positiv till S förslag att utreda att anställa ordningsvakter i Stockholms kollektivtrafik direkt av SL i stället för via olika vaktbolag. 

Kan både öka och minska trygghetsupplevelsen

Kolbjörn Guwallius, journalist och författare till boken ”Ordningsvakter. Nödlösningen som blev permanent”, skriver i Sydsvenskan Kultur: ”Rasprofilerande register på krogar och ett brutalt ingripande mot barn på Malmö Central hör till de senaste årens uppmärksammade fall, men genom decennierna har personer som på olika sätt avviker från normerna diskriminerats, kastats ut från krogar eller misshandlats. Sedan ordningsvaktsutbildningen reglerades har den förlängts med 400 procent. Inget tyder på att det har hjälpt.”

– Ordningsvaktsyrket har gått från att vara ett extraknäck till att vara ett heltidsjobb. Lagstiftningen är inte skriven med hänsyn till hur vakterna används i dag och därmed är inte regelverk och utbildning heller ordentligt anpassade till de ofta komplicerade situationer ordningsvakter ofta arbetar i, säger Kolbjörn Guwallius.

Anser du att fler ordningsvakter innebär ökad trygghet?

– Ordningsvakter kan både öka och minska upplevelsen av trygghet beroende på vem man är och hur man beter sig. Efter den senaste tidens uppmärksammade incidenter är det säkert en del som känner sig otrygga av att se ordningsvakter. Det finns flera situationer där ordningsvakter absolut ökar den faktiska tryggheten, men det märks också en övertro i debatten på att ordningsvakter ska gå in och lösa alla möjliga situationer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV