Radar · Nyheter

Nytt år nya lagar – här är några förändringar

Bill Sikes/AP/TT | Från den första januari 2019 blir det förbjudet att visa elefanter på cirkus i Sverige.

Public service ska nu betalas via skattsedeln, tandvården blir gratis för 23-åringar och elefanter förbjuds på cirkus – det är några av de nya lagar som träder i kraft i januari 2019.

Den första januari 2019 träder en lång rad nya lagar, lagförändringar och förordningar i kraft. Totalt rör det sig om över 70 ”viktigare lagar och förordningar” som listas av regeringskansliet. Här följer ett urval:

Slopad tv-licens
En av de mest omtalade lagändringarna är att tv-licensen skrotas och ersätts av en individuell public service-avgift. Alla över 18 år ska betala 1 procent av sin beskattningsbara inkomst upp till ett tak. Maxgränsen landar på 1 300 kronor om året, vilket innebär att en familj med två vuxna kan få betala maximalt 2 600 kronor per år.

Tidigare har varje hushåll med tv eller radio betalat 2 400 kronor per år i tv-licens.

Ingen karensdag
Om du blir sjuk får du i dag ingen ersättning för första dagen av din sjukskrivning. Denna karensdag ersätts från 1 januari med ett karensavdrag som uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Syftet är att ersättningsnivåerna ska bli mer rättvisa till exempel för de som har oregelbundna arbetstider och skulle ha jobbat ett långt pass när de blev sjuka.

Gratis tandvård
En annan förändring som rör sjukvård är att tandvården från 2019 blir kostnadsfri till och med det år man fyller 23 år.

Dessutom förstärks vårdgarantin inom primärvården. Patienten har nu rätt till att inom tre dagar få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal – istället för att, som tidigare, inom sju dagar få besöka en läkare.

Spel om pengar
I och med att den svenska spelmarknaden öppnas nästa år införs en ny spellag som innebär att det krävs en spellicens och alla bolag måste betala 18 procent i skatt på spelöverskottet. Med licensen förbinder sig spelbolagen att följa vissa regler: Det kommer att krävas att alla spelare registrerar sig, bolagen ska verka för att förhindra spelmissbruk och reklamen måste vara måttfull och får inte rikta sig till barn och ungdomar under 18, ej heller direkt till en spelare som stängt av sig själv från spel.

Förbud mot elefanter
Från 2019 görs en förändring i djurskyddsföreningen. Det blir förbjudet att flytta runt och i samband med det förevisa elefanter och sjölejon offentligt, till exempel på cirkus.

Skydd för transpersoner
Från januari 2019 införs ett starkare skydd för transpersoner i och med en ändring i brottsbalken. Lagändringen innebär att grunden könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i brottet hets mot folkgrupp.

Ändring i vallagen
Ett krav införs på att den plats i eller i anslutning till en val- eller röstningslokal där valsedlar läggs ut ska vara avskärmad från insyn från andra väljare. Syftet är att ytterligare stärka skyddet för valhemligheten och minska risken för att väljarna utsätts för otillbörlig påverkan i samband med röstningen.

Ytterligare lagändringar

Ökat skydd för hotade och förföljda personer
Ändring i folkbokföringslagen syftar till att förbättra och öka skyddet för hotade och förföljda personer. Kvarskrivning ersätts av skyddad folkbokföring, som ska vara ett mer flexibelt institut.

Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap
Flera förändringar görs i föräldrabalken. Det blir bland annat möjligt för par och ensamstående kvinnor att inom svensk hälso- och sjukvård genomgå befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller.
Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap
Skärpta regler kring förbud mot utländska barnäktenskap införs. Enligt en ny huvudregel ska inga utländska barnäktenskap erkännas i Sverige.
Stärkt minoritetspolitik
Skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur stärks. En bestämmelse införs om att kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
Tydligare elmarknadsregler
Ändringarna i ellagen innebär bland annat att elanvändare ska få bättre tillgång till information om avgifter och andra villkor för överföring av el.
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
Socialtjänstlagen ändras vilket innebär att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer.
Källa: Regeringskansliet