Radar · Nyheter

Stockholm får trähuskvarter

Stockholms stads kommunfullmäktige har gett klartecken till att bygga ett av världens största trähuskvarter i den centrala stadsdelen Hagastaden.

År 2010 påbörjade Folkhem Trä projektet Cederhusen, som ska byggas ovanpå taken till de tre tunnlarna för E4/E20 samt Värtabanan. Platsen påverkar förutsättningarna för laster och grundkonstruktion men trähusens lätta vikt gör att byggrätten kan nyttjas i sin helhet.

– Vi är väldigt glada över den här möjligheten, att med modern teknik och hög kvalitet i gestaltning få smycka Stockholms profil med ett nytt landmärke i massivträ, säger Cecilia Seavers, Folkhems affärschef.

Det släpps ut mer koldioxid i när hus produceras än under alla år som husen används, och Folkhem menar att trä är världens enda förnyelsebara byggmaterial.

När Cederhusen står klara ska kvarteret innehålla fyra byggnader med 234 lägenheter och åtta lokaler. Projektet blir Stockholms första stora massivträprojekt och ett av de största i världen i en innerstadsmiljö.