Radar · Nyheter

Lite mindre tufft för dem som utreder barn

Arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder barn och unga i Stockholms län har blivit bättre enligt en ny studie av Pia Tham, forskare vid Högskolan i Gävle.

Hon och hennes forskarteam har gjort tre enkätundersökningar där socialsekreterare i Stockholms län fått svara på frågor om villkoren i arbetet och hur de mår. Den första undersökningen genomfördes 2003, den andra 2014 och den sista gjordes i år.

– Det är ju en yrkesgrupp som länge haft tuffa arbetsvillkor och att det äntligen verkar ha vänt, åtminstone i de kommuner som ingår i vår studie, är ju väldigt roligt, säger Pia Tham i ett pressmeddelande.

Enligt studien upplever socialsekreterarna mindre stress och lägre krav. Satsningar där man till exempel tagit fram en handlingsplan för hur man ska förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterare verkar ha lett till verkliga förbättringar, menar forskarna.

Pia Tham vill ändå betona att detta är de första preliminära resultaten och trots att det blivit bättre finns det fortfarande mycket att jobba med, till exempel att få fler av de rutinerade att stanna.

Hon betonar också att det kan variera mycket mellan olika enheter i socialtjänsten.