Radar · Nyheter

Värtaverket redovisade för låga utsläpp

Tomas Oneborg/SvD/TT | Det koleldade Värtaverket i Hjorthagen i Stockholm.

Straffavgifter på flera miljoner kronor – det kan Värtaverket i Stockholm, landets största koleldade fjärrvärmeverk, ha att vänta efter att ha lämnat felaktiga siffror rörande utsläpp av växthusgaser till Naturvårdsverket.

Felaktigheterna uppskattas till motsvarande 2,2 procent av det som rapporterats in – vilket motsvarar ungefär 10 000 ton koldioxid, rapporterar Dagens Nyheter.

Värtaverket, som förser bostäder med fjärrvärme och producerar el, har enligt en revision som tidningen tagit del av haft felinställd mätutrustning, bristande interna kontroller och ihopblandade siffror.

Naturvårdsverket har inlett ett tillsynsärende mot Stockholm Energi som äger verket. Bolaget menar å sin sida att den underkända utsläppsrapporten beror på att Värtaverkets har en ovanligt avancerad anläggning, skriver Dagens Nyheter.