Radar · Nyheter

Kokainet tar allt fler liv

Claudio Bresciani/TT | Till och med mitten av oktober konstaterades 18 dödsfall som orsakats av kokain.

De kokainrelaterade dödsfallen skjuter i höjden i Sverige. Alla siffror pekar uppåt: Kokainet blir starkare, beslagen blir fler och vid obduktionerna på Rättsmedicinalverket hittas kokain i allt fler döda.

När TT ber Rättsmedicinalverket ta fram siffror över dödsfall där kokain är orsaken blir resultatet så anmärkningsvärt att man inom myndigheten bestämmer sig för att inleda en studie.

Under perioden 1 januari till 15 oktober i år har 18 sådana fall konstaterats. Det är avsevärt mer än tidigare år. Mellan 2013 och 2017 har de kokainorsakade dödsfallen varierat mellan tre och åtta per helår.

– Det finns nog en ökad användning av kokain och det i sig gör att det är några fler som råkar illa ut, säger Robert Kronstrand, toxikolog vid Rättsmedicinalverket.

I Danmark syns en liknande utveckling. I grannlandet konstaterades kokain vara dödsorsaken hos 13 personer 2017, vilket kan jämföras med sex personer 2016.

Kari Grasaasen vid den danska Sundhedsstyrelsen pekar på att kokainet blivit starkare:

– När en drog är renare och starkare är den också farligare och risken för skador är större, säger chefskonsulent Kari Grasaasen till nyhetsbyrån Ritzau.

I Sverige har renhetsgraden i beslagtaget kokainpulver ökat från i genomsnitt 27 procent 2011 till 58 procent 2017, visar statistik från Nationellt forensiskt center (NFC).

Att kokainet blir starkare kan indikera en ökad tillgång, tror Ulf Guttormsson vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

– Man späder det inte lika mycket och i en konkurrenssituation kanske man framhåller renhet, att det är en högre kvalitet helt enkelt, säger han.

Från att ha varit ett storstadsfenomen finns nu kokain att köpa i hela landet, konstaterar han.

– Polisen verkar helt klart träffa på kokain i sin vardag i mycket högre utsträckning i dag än 2008.

Alla siffror pekar uppåt

Antal dödsfall som orsakats av kokain har ökat i år. Till och med den 15 oktober har drogen krävt 18 liv i Sverige. Det kan jämföras med sju dödsfall i fjol, åtta 2016, tre 2015 och tre 2014.
I de prover som analyseras från personer som gripits för misstänkt ringa narkotikabrott blir kokainet allt vanligare. För fem år sedan hade fem procent av dessa personer kokain i kroppen. I år är det 18 procent som har det.
Många som dött drogpåverkade har en mix av olika rusmedel i kroppen – alkohol, narkotika och läkemedel. Hos dem som obduceras och bedöms ha dött av andra orsaker än kokain är kokainet i dag tre gånger så vanligt förekommande som för fem år sedan.
Renhetsgraden i beslagtaget kokain har ökat från ett medelvärde på 27 procent 2011 till 57,8 procent 2017.
Sedan 2008 har antal beslag av kokain som tull och polis gör tredubblats. Mängden beslagtaget kokain har under samma tid fördubblats.
Källor: Rättsmedicinalverket, Nationellt forensiskt center och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning