Radar · Nyheter

Få större kommuner följer Vellinge

Vilhelm Stokstad/TT | Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen i Uppsala.

Vellinge kommun har fått grönt ljus av Högsta förvaltningsdomstolens att införa lokala förbud mot tiggeri. Frågan är hur många kommuner som följer efter.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) tycker att det är bra att den rättsliga frågan nu avgjorts.

– Den här domen slår fast att kommunerna kan införa föreskrifter i förebyggande syfte. Prövningen av vad som är störande av ordningen ankommer på kommunerna själva, säger Germund Persson, chefsjurist på SKL, till TT.

Men det kan inte bli fråga om något generellt förbud, konstaterar han; domen gäller bara vissa avgränsade delar i en kommun.

SKL har inte någon uppfattning om hur många kommuner som kan tänkas vilja införa tiggeriförbud.

Kungsbacka och Eskilstuna är redan på gång med varianter. Men få ytterligare förbud är på tapeten när TT ringer runt till flera av landets större kommuner.

I Göteborg röstades ett M-förslag om tiggeriförbud ner i kommunstyrelsen för ett år sedan. Men trots att Alliansen tagit över är det inte troligt att förslaget läggs fram på nytt den närmaste tiden, enligt kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M):

– Det är bra att vi har fått det klargjort hur domstolarna ser på lagstiftningen. Men sedan har vi ju från Moderaternas håll förordat ett nationellt förbud.

I Uppsala pratar kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) hellre om att åtgärda problemen.

– Vi har ett arbete där kommunens socialtjänst och polisen arbetar uppsökande tillsammans, och pratar med dem som tigger på deras eget språk. Vi berättar gärna mer för till exempel Vellinge kommun om det, för det har fungerat väldigt bra.

Inte heller i Stockholm är det aktuellt med tiggeriförbud.

– Vi är överens i det grönblå samarbetet att vi inte ska införa något kommunalt tiggeriförbud. Det här domslutet ändrar ingenting i den uppfattningen, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholm.

– Har man kommit hit inom den fria rörligheten inom EU och väljer att försörja sig på det här sättet så är det inget som ska förbjudas.

För Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M) och ordförande i Storstockholms lokaltrafik (SL), är domen ett steg i rätt riktning. Men den löser inte det han ser som problem med tiggeri i SL:s trafik. Regelverket ser olika ut för kommunerna och lokaltrafiken, förklarar han:

– Där ser vi ingen öppning, vi tycker att det krävs ett förtydligande i lagtext nu. Det är en märklig situation, kommunerna kan förbjuda tiggeri utanför tunnelbanan, men vi får inte förbjuda det inne i tunnelbanevagnen.

Han och Moderaterna vill förbjuda tiggeri.

– Vi har sett en längre tid att det skapar problem med otrygghet. Lokaltrafiken ska inte vara ett alternativt socialkontor, det är inte tanken, säger Tamsons.

Norrköping planerar inget förbud, enligt Lars Stjernqvist (S), ordförande i kommunstyrelsen.

– Vår hållning har varit att säga nej till förbud, men däremot ja till Eskilstunas modell, med kontroll av vilka som tigger och i vilket syfte.

Den modellen är mer ändamålsenlig, tycker Stjernqvist:

– Det blir lättare att åtgärda själva problemet, att människor kommer hit och lever under oacceptabla förhållanden i vårt land. Det blir lättare att åtgärda om man vet vilka de är och varför de samlar in pengar.

Malmö stad meddelar att man inte har något att säga i frågan och därför inte vill kommentera den.