Radar · Nyheter

S varnar för Thatcher-stil inom bostadspolitiken

Det händer mycket i bostadspolitiken just nu och Socialdemokraterna ser allvarligt på Miljöpartiets ”svängning i bostadsfrågan”.

Det nya grönblå styret i Stockholms stadshus vill öka byggtakten och se en ökad ”blandning av upplåtelseformer” på bostadsmarknaden. Socialdemokraterna varnar för att hyresbestånd återigen kan komma att säljas ut i stor omfattning.

Det moderata bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin understryker att finansieringen av framtida nybyggen kan behöva hämta ören och kronor från ”ordinarie verksamhet”, något som Miljöpartiet går med på. Oppositionen beklagar utvecklingen och att en rad ”sociala barriärer” nu kan komma att cementeras i Stockholms ytterstadsområden.

”Om de samlade ekonomiska förutsättningarna motiverar avyttringar som kan ske på gynnsamma villkor för staden och dess invånare, så utesluter vi i den grönblåa majoriteten emellertid inte försiktiga avyttringar i syfte att säkerställa god soliditet samtidigt som nödvändiga investeringar kan genomföras”, skriver Dennis Wedin i en debattartikel för Stockholm Direkt.

Beskedet har satt press på Miljöpartiet som länge varit tydliga med att inte vilja se några försäljningar av hela kommunala hyresfastigheter till privata fastighetsägare. Däremot ställer sig Miljöpartiet bakom ombildningar så länge det sker i småskaliga etapper och i ytterstaden och i områden där allmännyttan har en dominerande ställning.

Att tillhandahålla bostäder som människor har råd att bo i är en viktig del av Miljöpartiets bostadspolitik, menar Martin Hansson, stadsbyggnadspolitiker och intern gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad.

– Miljöpartiet i Stockholm har inget ideologiskt motstånd mot försiktiga avyttringar där hyresrätter i dag dominerar förutsatt att staden säkerställer en hög byggnadstakt, säger han till Syre Stockholm.

Prognoser för 2018 och 2019 visar att fler hyresrätter än bostadsrätter kommer att byggas för första gången sedan 2009, menar Martin Hansson och tillägger att ett försämrat läge kan motivera ”försiktiga avyttringar för att säkerställa en hög och jämn byggtakt samt nödvändiga renoveringar dock behövas”.

– I den grönblåa budgeten står det att vi ska göra en inventering av allmännyttans bestånd. Detta för att ha en beredskap att kunna säkerställa en fortsatt hög nyproduktion av hyresrätter i händelse av sämre ekonomiska förutsättningar för staden, säger han.

Miljöpartiet är å andra sidan del av den politiska majoritet som satt stopp för en rad boendeprojekt i ytterstadsområden som verkar för att stävja problemet med ökad segregation. Och Socialdemokraterna ser allvarligt på Miljöpartiets ”svängning i bostadsfrågan” och de grönblåas besked om möjliga utförsäljningar av kommunala hyresfastigheter eftersom det blir svårare att ställa krav på privata köpare att garantera att fastigheten ifråga inte säljs vidare eller ombildas till bostadsrätter. Jan Valeskog, socialdemokratiskt före detta stadsbyggnadsborgarråd, beklagar att en rad projekt i ytterstadsområden nu går i graven. Projekt som ”bygger samman” snarare än delar upp ytterstadsområden i olika socioekonomiska öar, och som i vissa fall retat boende i välbeställda områden.

– Bostadspolitik är mer än bara bostäder, det är ett redskap för att minska segregationen. Det är ett stort motstånd inom de här partierna mot den här formen av integrationsprojekt, och nu även Miljöpartiet som är emot vissa projekt av miljöhänsyn, säger han till Syre Stockholm.

Bara under de första veckorna har flera projekt stoppats, vilket är ytterst olyckligt och en potentiell fara för den kommunala hyresrättens överlevnadsförmåga på sikt, menar Jan Valeskog.

– Släpper vi loss ”Thatcherpolitiken” kommer hyresbeståndet att säljas ut i stor omfattning, säger han.