Radar · Nyheter

Region Stockholm satsar på digital vård

Region Stockholm öronmärker 11 miljoner kronor åt införandet av en digital vårdgaranti. Tanken är att patienter på ett enklare sätt ska kunna träffa distriktssköterska, läkare eller psykolog via nätet.

– Det ska vara lika enkelt och självklart att genomföra ett vårdbesök via nätet eller sin smarta telefon som vid ett fysiskt besök på vårdcentralen eller sjukhuset, säger Liberalernas Daniel Forslund, ordförande i Region Stockholms blivande Innovations- och utvecklingsutskott, i ett pressuttalande.

Den digitala vårdgarantin ska göra det obligatoriskt för vårdgivare i region Stockholm att kunna erbjuda patienter ett basutbud av nättjänster. Socialstyrelsen flaggar för att tillhandahållare av e-vårdtjänster dock behöver vara vaksamma så att de tekniska framstegen garanterar patientsäkerheten:

– Det kommer nya tekniska lösningar och hjälpmedel hela tiden, skulle vi gå in med mer detaljerade principer skulle de snabbt bli inaktuella, säger Jenny Asplund, utredare på Socialstyrelsen, till Läkartidningen.

Daniel Forslund anser emellertid att satsningen inte kommer en dag för tidigt:

– Digital tillgänglighet är, märkligt nog, fortfarande något nytt för vården, säger han.