Radar · Nyheter

Östersjön står inför svåra utmaningar

Främst klimatförändringar och övergödning gör att bestånden av torsk, sill och skarpsill minskar i Östersjön. En ny studie visar att sälarna inte är det största problemet för fiskbeståndet.

Forskarna menar att övergödning i kombination med högre temperaturer kan leda färre fiskar som en effekt av syrebrist samt göra fiskarna mindre och smalare då algblomningen ger försämrad matkvalitet.

– Vi måste börja fokusera på de största problemen Östersjön står inför som klimatförändringar och övergödning. Vi måste garantera bevarandet av fiskbestånden och en bra status för sälbestånden, säger Monika Winder, professor på Stockholms universitet.