Energi

Fiskbutiker säljer hotad ål

Satsning mot tjuvfiske resulterar i beslagtagna ryssjor.

Förra veckans granskning av attityder omkring och utbud av julbord i Stockholm visade att det finns flera goda exempel att glädjas åt. Men animaliernas tradition är djupt rotad.

Än värre är det att många struntar i att ta ansvar och aktivt bidrar till utrotning.

Att äta vegetariskt är att göra en vänlig insats för vår planet. När det talas om kost och klimat ligger fokus ofta på de höga klimatfotavtryck som kött och mejeriprodukter har, men många andra aspekter som arters överlevnad och djurrättsfrågor hamnar då i skuggan.

Till jul är det särskilt en art som bör stå i rampljuset – ålen.

Larmen om att ålen är utrotningshotad har pågått i många år, men ändå händer inte mycket. Ett fiskestopp vore på sin plats men politikernas flathet gör att ett sådant lyser med sin frånvaro. Istället har vi kunnat se hur denna uråldriga art närmast har utplånats. Från 1950-talet till 2015 minskade antalet yngel med 95 procent. Trots detta pågår ålfisket.

Ålen föds på stora djup i Sargassohavet utanför den amerikanska ostkusten, driver med strömmen till östra Atlanten och simmar vidare upp i floder och sjöar i Europa. När de vuxit upp till blankål, när de är 12–18 år, vandrar de tillbaka till Sargassohavet där de sedan dör efter leken.

En sak som efterfrågas är säkerställda vandringsvägar för ålen i Europas floder. Det är här som 70–90 procent av ålarna beräknas mista livet när de passerar vattenkraftturbiner, inte minst i Sverige som har mycket vattenkraft.

Trots denna alarmerande situation säljer två av tre fiskbutiker ål till julen, enligt en ny undersökning från Världsnaturfonden WWF. En svag ökning syns tragiskt nog hos livsmedelskedjorna.

Däremot är ålen sedan länge borta från färjerederierna, och trenden att säga nej till ål är stark på restauranger. Men många fiskbutiker fortsätter alltså att sälja ål. Givetvis borde det inte vara något annat än nolltolerans mot hotade arter på julbordet.

202 yrkesfiskare har tillstånd att fiska ål i Sverige
202 yrkesfiskare har tillstånd att fiska ål i Sverige. Foto: Emil LangvadFoto: Emil Langvad/TT

Värst i Storstockholm

Undersökningen visar att 67 procent av fiskaffärerna, knappt 12 procent av restaurangerna och cirka 8 procent av livsmedelsbutikerna i Sverige säljer ål.

Värst är det i Stockholmsområdet och i Skåne. Samma undersökning visar också att sex procent av svenskarna ätit ål det senaste året vilket är en minskning från åtta procent förra året. Men allt över noll är oacceptabelt och att en tredjedel av de ledande lokalpolitikerna i Sydsverige äter ål säger en del om ignoransen i denna viktiga fråga.

En del motiverar sin konsumtion med att ålen är odlad och därför inte hotad. Men WWF menar att det argumentet inte håller.

– Odlad ål är ung vildfångad ål som sätts i fångenskap och matas för att växa sig stor. Den kommer från samma hotade bestånd. Ingen ål kan föröka sig i fångenskap, säger Karin Glaumann, fiskexpert på WWF.

Ålfisket förbjöds 2007 för fritids- och yrkesfisket, men 202 yrkesfiskare har undantag med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten, Hav. I år infördes förbud för yrkesfiske efter ål i havet under en valfri sammanhängande period på tre månader, mellan den 1 september 2018 och den 31 januari 2019.

Utbrett tjuvfiske

Utöver detta finns det ett utbrett tjuvfiske. Hittills i år har Hav upptäckt och beslagtagit 204 redskap och ålryssjor jämfört med totalt 163 under 2017.

Att detta är vansinne och borde upphöra omedelbart är helt självklart. Varför politikerna inte tar detta på större allvar är en gåta. Men vi konsumenter kan ändå enkelt göra skillnad med vår konsumentmakt.

Steg ett är givetvis att inte äta ål men allra bäst är det om vi även bojkottar de restauranger och butiker som säljer ål. Det finns alternativ, ni behöver absolut inte äta eller handla av dem som bidrar till utrotning av en av jordens äldsta arter.

WWF:s ålundersökning 2018 visar att

• 12 procent av restaurangerna serverar/säljer ål
• 67 procent av fiskbutikerna säljer ål
• knappt 8 procent av livsmedelskedjorna säljer ål
• inga rederier uppger att de säljer ål
• inga grossister/storkök uppger att de säljer/levererar ål.