Radar · Nyheter

Budgetdebatt i Stockholms stadshus

Den blågröna majoriteten säger att deras budget innehåller historiska satsningar men enligt oppositionen är det det motsatta som gäller: Felsatsningar, dyra SL-kort och inga lösningar på de problem som finns.

Den 11 december debatterade gruppledarna den första blågröna budgeten i Stockholms läns landsting. I den ingår bussatsningar med 127 000 nya avgångar, 14 nya linjer och tre nya pendlarlinjer på tvären.

– Det ska vara bekvämt och smidigt att resa kollektivt och trafiken blir mer klimatsmart, säger miljö- och kollektivtrafiklandstingsråd Tomas Eriksson (MP).

Moderaterna kallar Stockholms läns landsting, som till årsskiftet döps till Region Stockholm, ”tungrodd och toppstyrd” i ett pressmeddelande.

– Därför bantar vi i den blågröna koalitionen byråkrati och administration för att frigöra pengar, men också för att uppnå högre verksamhetsmässiga resultat. Hela målbilden är att förändringarna ska ge mer resurser till sjukvård och kollektivtrafik, säger finanslandstingsråd Irene Svenonius (M).

Slutgiltigt beslut om budgeten fattas den 12 december efter att samtliga debattrundor är avslutade.