Radar · Nyheter

Skolkompisar kan avskräcka vid gymnasieval

Hasse Holmberg/TT | "Jag väljer det du väljer".

Skolkompisarnas planer väger tungt vid valet av gymnasieprogram. Men kompisarna kan också avskräcka, visar en studie.

Det är många som vill ge råd inför gymnasievalet: föräldrar, lärare och studie- och yrkesvägledare. Men de andra niondeklassarna på skolan påverkar också – direkt eller indirekt.

– Kompisarnas inflytande är relativt stort. Om många på skolan väljer ett högskoleförberedande program ökar benägenheten att göra detsamma. Motsvarande effekt blir det om många väljer ett yrkesförberedande program, säger forskaren Erik Rosenqvist vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Han har studerat statistik om alla som lämnade grundskolan åren 1998–2010, och såg flera mönster. Ett av dem var att det främst är elever med medelgoda betyg som anpassar sig efter skolkompisarna.

– Deras väg framåt är ju lite mer osäker. För de högpresterande faller det sig kanske mer naturligt att välja högskoleförberedande program, medan de lågpresterande inte har samma möjlighet eller motivation att göra det, säger Erik Rosenqvist.

Kompisarna kan också ha en avkylande effekt – i fall de är ambitiösa och har bra betyg. Framför allt tjejer tenderar att få kalla fötter om de har många kompisar med lika höga eller högre betyg.

– Eleverna jämför sig med varandra. Har du många högpresterande omkring dig tenderar du att värdera dina egna prestationer lägre, trots att det inte finns fog för det, säger Erik Rosenqvist.

I många fall går det bra att följa med strömmen. Men det kan också sluta med att eleven hoppar av en bit in i programmet. Erik Rosenqvist tycker att hans studie pekar på hur viktig studie- och yrkesvägledningen är.

– Känner man till de här strömningarna kan man stödja eleverna att göra val som är långsiktigt bra för dem. Det kan ju handla om att informera om program som få på skolan söker till.

Erik Rosenqvists studie ingår i hans avhandling Social Influence and Educational Decisions.

Fakta: Gymnasieskolan

De högskoleförberedande programmen har flest elever: drygt 200 000. 
Det största högskoleförberedande programmet är det samhällsvetenskapliga med mer än 56 000 elever.
De yrkesförberedande programmen har tillsammans 99 000 elever.
Störst av yrkesprogrammen är el och energi med 14 600 elever.
De elever som inte är behöriga till ett nationellt program får börja i ett introduktionsprogram.
Introduktionsprogrammen har totalt nära 51 000 elever.
Störst av introduktionsprogrammen är språkintroduktion med 22 500 elever.
Källa: Skolverket