Radar · Nyheter

Planka.nu sänker sina priser när SL höjer

I början på nästa år höjer SL priserna. Organisationen Planka. nu svarar med att sänka sina.

Ett medlemskap i ”p-kassan” kostar 100 kronor i månaden. Då betalas eventuella böter för medlemmen. I dag består SL:s tilläggsavgift av 1 500 kronor i kontrollavgift och 62 i biljettpris. Från och med 9 december betalar Planka.nu även för biljettpriset.

– Syftet är att göra kampen mot prishöjningarna tillgängligare och nu när SL återigen tar hårdare tag mot plankning så slår vi tillbaka, säger Max Holm från Planka.nu.

Planka.nu är en organisation som arbetar för en fri kollektivtrafik, och använder sig av plankning som metod för att kräva stopp på prishöjningarna.

– SL-kortet har höjts i samma takt som bensinpriset, det är inte rimligt. Ska vi nå klimatmålen så ska inte kollektivtrafik bli lika dyr som bilism. Nolltaxa krävs, menar Max Holm.