Radar · Nyheter

Obligatorisk insamling av matavfall från 2021

Nu föreslår stadens avfallsnämnd obligatorisk matavfallsinsamling. Detta kommer att gälla för verksamheter från 2021 och för hushåll från 2023. I dag är cirka en tredjedel av allt som slängs i soppåsen matavfall.

– I ett hållbart samhälle måste vi minska matsvinnet men även se till att resterna som slängs tas om hand. Stockholm är i dag långt ifrån det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling. Obligatorisk matavfallsinsamling är viktigt för att vi ska nå våra klimatmål, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i ett pressmeddelande.

Bara cirka 26 procent av stockholmarna har i dag matavfallsinsamling. Andelen hushåll och verksamheter ökar men det är långt kvar till stadens mål att 70 procent av matavfallet ska samlas in. Uppsökande kampanjer har gett resultat, omkring 40 procent av alla som erbjudits sortering har satt igång.

– Det gör att vi tror att tiden är mogen för att göra matavfallsinsamling till en modern standard i Stockholms stad. Det är inte längre aktuellt att slösa bort resurser som kan bli biobränsle till bussar och gödsel till ekologiskt lantbruk, säger Katarina Luhr.