Radar · Nyheter

Klimatinitiativ för bostäder

67 bostadsföretag med nästan 300 000 lägenheter i landet har anslutit sig till Allmännyttans klimatinitiativ. Följande sju i Stockholms län: Botkyrkabyggen, Ekerö Bostäder, Nykvarnsbostäder, Nynäshamnsbostäder, SKB, Sollentunahem och Stockholmshem.

Bostäder och service står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Som en del i att minska utsläppen av växthusgaser startade intresseorganisationen Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag, SABO, i höstas Allmännyttans klimatinitiativ.

Målet är att alla allmännyttiga bostadsföretag ska vara fossilfria senast år 2030 och ha 30 procent lägre energianvändning till 2030 (räknat från 2007). Initiativet fungerar ungefär som det globala Parisavtalet, det vill säga företagen deltar frivilligt och sätter sina egna mål.

Hälften av Sveriges hyreslägenheter ägs av privata företag och hälften av kommunala, de senare kalllas allmännyttan.

Botkyrkabyggen gick i dagarna med i initiativet och vd:n Chris Österlund betonar att allmännyttiga bolag är viktiga verktyg för kommunernas miljöarbete och bidrag till FN:s Agenda 2030.

Hon ger en rad exempel på ytterligare mål för Botkyrkabyggen varav några exempel är:

• Fossilbränslefria transporter, bolagets egna fordon, senast år 2020.

• Livscykelanalys med hållbarhetskalkyl vid nyproduktion och renovering.

• Avfallsminimering, återvinning, avfallshantering och källsortering.

Även Stockholmshem, Stockholms största bostadsföretag, anslöt sig i dagarna till initiativet och ordföranden Björn Ljung (L) lyfter fram att ”Stockholms stad går före i klimatarbetet”.

– Stadens verksamhet, inklusive bostadsbolagen, ska vara fossilbränslefritt 2030 och hela staden ska vara detsamma år 2040. Stockholmshem har under många år arbetat aktivt med energiminskning och energieffektivt byggande. I Norra Djurgårdsstaden står snart vårt första plusenergihus klart.

Ett plusenergihus producerar mer energi än det gör av med.