Radar · Nyheter

”Hela rörelsen måste växa”

Klimatmötet pågår i Katowice medan aktionerna fortsätter att avlösa varandra.

FN:s klimattoppmöte i Katowice har inletts och på söndag uppmanas Stockholmarna att manifestera sina krav på höjda klimatambitioner. – Det krävs krafttag för att ändra systemet, säger Arash Gelichkan från arrangören Climate Alarm Stockholm.

Under parollen ”Ändra systemet, inte klimatet” anordnas en manifestation på Raoul Wallenbergs torg på söndag. Bakom arrangemanget står den uppsamlande organisationen Climate alarm Stockholm som har formulerat ett flertal krav till politikerna och även uppmanar privatpersoner och miljörörelser att göra detsamma.

– Vi vill föra upp klimatomställningen på agendan och tyckte att det måste ske en demonstration i Sverige eftersom våra stora företag orsakar mycket utsläpp. Fokuset på konsumenten framför profithungriga produktionsägare saknar maktperspektiv och är ett hinder i att genomföra den systemförändring klimatet kräver.

Några av de krav man driver är att öka flygskatten och stänga ner kolkraftverk samt att pensionsfonder inte ska investera i oljebolag. För Stockholm förespråkas en avgiftsfri kollektivtrafik för att minska bilismen.

Vad har du för förväntningar på själva toppmötet?

– Min personliga känsla är att möjligheterna är ganska begränsade, de som sitter vid makten just nu verkar inte benägna att ta de beslut som krävs. Det hoppas vi så klart ska ändras de kommande åren, men det kan bara ske genom press utifrån. Det krävs mer än en demonstration för att åstadkomma förändringar, hela rörelsen måste växa, konstaterar Arash Gelichkan.

Klimattoppmötet i Katowice äger rum 2–14 december. Manifestationen Ändra systemet, inte klimatet hålls 9 december på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm klockan 13–14.

Vid manifestationen talar bland andra Kajsa Ekis Ekman, författare och ledarskribent på Dagens ETC, Farida al-Abani (Fi), riksdagskandidat och flykting- och socialpolitisk talesperson och Mikael Sundström, ordförande i Jordens vänner.