Energi · På gång i Stockholm

Hallå där! …

Louise Brown, vice ordförande i Transparency International Sverige.

… Louise Brown, vice ordförande Transparency International Sverige som arrangerar ett seminarium om antikorruption och mänskliga rättigheter.

Varför anser ni att antikorruption är avgörande för Agenda 2030 och mänskliga rättigheter?

– Brott mot mänskliga rättigheter, människohandel, undvikande av socialt ansvar med flera frågor möjliggörs av mutor och korruption. I många länder krävs mutor för basala saker som rätten till rent vatten, utbildning och sjukvård. Korruption leder till ojämlika, oschysta villkor på marknaden, vilket resulterar i sämre förutsättningar för innovation och ekonomisk utveckling. Offentlig upphandling är ett typiskt korruptionsdrabbat område, vilket påverkar hela samhällskontraktet.

Vad är ditt främsta råd till företag, vad de kan göra som start i sitt arbete för att arbeta förebyggande med hänsyn till korruption och mänskliga rättigheter?

– Att ordentligt förstå sin omgivning och att jobba kontinuerligt med anti-korruption är helt avgörande. En riskanalys utan grundläggande omvärldsanalys är inte effektiv. Man måste förstå lokala betingelser, sina intressenter och samverkanspartner. Det kan handla om att ägarbilden bakom en partner är oklar, att man saknar insikt i kopplingar som kan leda till jäv, eller att det finns arbetssätt som kan leda till exempelvis vårdslös finansiering av muta.

Kommer ni att genomföra några ytterligare aktiviteter i samband med internationella antikorruptionsdagen och internationella dagen för mänskliga rättigheter?

– Vi kommer att publicera en del nyheter på vår hemsida Transparency.se. Den 22 januari har vi ett seminarium om Macchiariniaffären, vilket också innebar en koppling mellan korruption, missbruk av offentlig ställning, och mänskliga rättigheter i och med att enskilda individer i högsta grad blev lidande.

Vad hoppas du att gästerna på seminariet ska ta med sig därifrån?

– Jag hoppas att de får en ökad förståelse för hur många hållbarhetsfrågor hänger ihop med just korruption, och hur man kan jobba mer integrerat för att få ett effektivt genomslag. Vi siktar på en ökad tydlighet kring korruptionens verkningar och att man inte kan arbeta för mänskliga rättigheter utan att samtidigt motverka korruption. Korruption kan inte hanteras som en särfråga.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV