Energi

Rekordstora angrepp av granbarkborre

Foto: Vidar Ruud/NTB ScanpixDen torra sommaren har lett till ovanligt stora angrepp av granbarkborre.

Den torra sommaren har lett till det värsta angreppet av granbarkborre som hittills uppmätts i Götaland. Totalt har skalbaggarna angripit skog för drygt en miljard kronor. – Det är ett allvarligt problem, säger Mats Carlén på Skogsstyrelsen.

Hanarna borrar sig in i barken och bygger en parningskammare, honorna gräver gångar för att lägga sina ägg i, och som om inte det vore nog äter sig sedan larverna utåt innan de förpuppar sig och blir nya barkborrar.

Det kan bli döden även för stora, fullt friska granar.

Sommarens värme och torka har dessutom gjort att de små skalbaggarna gått ovanligt hårt åt skogen. En inventering som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort, visar att barkborrangreppen i södra Sverige omfattar cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog.

Värre än Gudrun
Det är det största angreppet som hittills mätts upp i Götaland. Som jämförelse låg angreppen efter stormen Gudrun 2005 på omkring 1,5 miljoner kubikmeter.

– Det är allvarligt, det måste vi nog säga. Och inte minst en fara för fortsatta skador också under nästa säsong, säger Mats Carlén, som är regional skadesamordnare för Skogsstyrelsen i region Syd.

Hårdast har borrarna drabbat skogarna omkring Kalmar och i Blekinge, men även på småländska höglandet, i Kronoberg och delar av Skaraborg. Totalt handlar det om skog som med dagens virkespriser är värd drygt en miljard kronor.

”Gå ut och leta”
Angreppen förmodas dessutom vara omfattande även i till exempel Värmland, Närke och Sörmland.

– De angränsande länen har inte ingått i inventeringen, men vi har ju noterat angrepp både där och längre norrut också, säger Mats Carlén.

Skogsstyrelsen uppmanar nu alla skogsägare att se över sina skogar, för att avverka skadade träd och begränsa skadorna så gott det går.

– Man får gå ut och leta och se om man hittar angrepp. Sedan får man kontakta sin lokala virkesköpare för att få bort angripna träd så snabbt det går.

– Det kommer att krävas ett stort engagemang av alla inblandade.