Radar · Nyheter

V utmanar de grönblå med kommunal solenergi

Christine Olsson/TT Bearbetning: Syre Stockholm | Den grönblå majoriteten i Stadshuset framhåller sina miljösatsningar i den första gemensamma budgeten.

Den grönblå majoriteten i stadshuset har lagt sin första budget och Miljöpartiet menar att miljöpolitiken får stort utrymme. Vänsterpartiet, numera i opposition, understryker i sin skuggbudget vikten av hållbara satsningar från staden och föreslår ett kommunalt solelbolag för att ha en chans att nå klimatmålen.

Katarina Luhr, Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd från Miljöpartiet, är nöjd med de grönblåas första gemensamma budget och pekar bland annat på satsningar på renare vatten, biologisk mångfald, bättre resursanvändning och minskade klimatutsläpp.

– Stockholm har kommit en bra bit på vägen med klimatarbetet men vi har fortfarande stora utmaningar för att vi ska nå utsatta klimatmål. Utsläppen från våra resor och vår konsumtion är viktiga delar som vi måste arbeta tillsammans med, säger hon till Syre Stockholm.

Katarina Luhr vittnar även om stora utmaningar för att kunna nå utsatta klimatmål. Under den kommande mandatperioden har hon för avsikt att ta itu med utmaningar som kräver komplexa lösningar, däribland utsläpp från trafik och förbränning av fossil plast. Men hon är hoppfull och tycker sig se ett större intresse för miljöfrågor i det grönblå samarbetet än i det rödgrönrosa:

– Vi har en gemensam vilja att prioritera dessa frågor. Jag ser fram emot att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skärper sin egen miljö- och klimatpolitik nu att så att dessa frågor kan få den tyngd som de förtjänar, säger hon.

Rickard Warlenius, Vänsterpartiet. Foto:
Katarina Luhr, Miljöpartiet. Foto:
Öppna i helskärm
1 / 2

Föreslår solelbolag

Rikard Warlenius, ansvarig för miljö- och klimatfrågor hos Vänsterpartiet i Stockholm, anser emellertid att det i Stadshuset finns en stor skillnad i synen på stadens ansvar i omställningsarbetet:

– Hållbarhet är den stora omvandlingen, och det är bråttom, säger han till Syre Stockholm.

Vänsterpartiet föreslår i sin skuggbudget att ett kommunalt solelbolag inrättas för att se till att Stockholms stad lagom till år 2040 kan hämta tio procent av sin el från solenergi, ett av många förslag till icke-fossila satsningar på energifronten för ett framtida hållbart Stockholm.

– Vi tror att den offentliga sektorn behöver gå i bräschen när det gäller att investera i klimatomställningen, och låna pengar till det om så behövs. Vi tror inte att omställningen är förenlig med att minska den offentliga sektorns inflytande genom nedskärningar och bara satsa på marknadslösningar, säger Rikard Warlenius.

Han lyfter särskilt fram FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport som talar om enskilda staters historiska ansvar när det gäller investeringar för att kunna vända trenden och uppnå de globalt satta miljömålen.

Inte tid att göra fel

I ett läge när Stockholms stad växer och ställs inför utmaningar när det gäller bostäder, trafik och energidistribution ser Rikard Warlenius gärna att huvudstadsregionen inrättar en liknande vetenskaplig klimatpanel som kan syna de beslut som Stadshuset fattar, och pröva dem mot klimatmålen.

– Vi har inte tid eller råd att göra fel, menar Rikard Warlenius. Vi måste garantera en bra välfärd och ta ansvar både för Stockholms nuvarande invånare och de som kommer att leva här i framtiden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV