Radar · Nyheter

Tyck till om kritiserat motorvägsbygge

Tvärförbindelse Södertörn är motorvägen som rört upp mycket debatt men nu ändå ser ut att bli av. Det handlar om en ny väg samt en ny gång- och cykelväg, som går mellan Vårby backe i Kungens kurva och Jordbro i Haninge kommun.

Fram till 6 december pågår dock ett samråd där synpunkter samlas in. Det är en möjlighet för vem som helst att via Trafikverkets hemsida tycka till om projektet.

Trafikverket menar att man mött kritiken, bland annat genom att dra sex av tjugo kilometer i tunnel för att värna Flemingsbergsskogen, ett naturreservat med riksintresse som rymmer åtskilliga rödlistade arter och fungerar som rekreationsområde för tusentals människor.

Men i en tidigare kommentar till Syre Stockholm höll Naturskyddsföreningen inte med:

– Man gör intrång i en av Stockholms största orörda skogar. Även om det blir en tunnel kommer det bli parkeringsplatser, anslutningsvägar och annat som förstör naturreservatet, menar Birgitta Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Huddinge.