Radar · Nyheter

Landstinget vill öka övervakningen

Nya majoriteten i Stockholms landsting vill pressa regeringen att luckra upp lagstiftningen kring övervakning, rapporterar Stockholm direkt.

Motivet är det skulle öka tryggheten. Både i sjukvården och i kollektivtrafiken skulle det behövas betydligt fler övervakningskameror anser finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) och trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

I samband med att landstinget under tisdagen lämnade in sitt remissvar och tyckte till om regeringens delbetänkande i frågan att kamerabevakning tas bort för brottsbekämpande myndigheter, kräver de gemensamt att regeringen ska ändra lagen och ta ut svängarna betydligt mer.

I en tidigare intervju med Syre varnar integritetsforskaren Jacob Dexe till eftertanke – visst kan kamerorna bidra till att lösa brottsfall, men generellt flyttar brottsligheten bara någon annanstans.

Och när kamerorna blir allt fler kan enskilda hamna rejält i kläm. Det kan till exempel handla om att den som lever i skyddat boende får sin adress röjd.

– Det är inte den stora konspirationen som är hotet med kameror, utan att vi vet att information läcker och kan hamna i orätta händer.