Glöd · Debatt

Digitalisering – till vilket pris?

Solveig Silverin | Om 3G och 4G är en hård dusch så är 5G som en högtryckstvätt, skriver den pensionerade miljöingenjören Solveig Silverin.

DEBATT Digitalisering betyder teknikomställning. Vad jag förstått ligger digitaliseringen och teknikomställningen i industrins vinstintressen som tvingar in oss i ett sårbart samhälle. Teknikomställningen har lett till att Telia river kopparledningen ute på landsbygden och ställer folk utan kommunikation. Det är inte lönsamt, säger industrin. Den trådlösa kommunikationen är begränsad. Den har låg säkerhet och är beroende av väder och topografi. Varför så bråttom att riva kopparledningen ute på landsbygden? Att kunna ringa krismyndigheten är livsviktigt. Har inte folk ute på landsbygden samma rätt till samhällsservice som övrig befolkning?

Politiker tycks inte ha makten att styra vårt lands framtid och utveckling? Istället bestämmer mobilindustrin över folkhälsan och samhällsutvecklingen. Mobilindustrin ”bygger”, efter sina vinstintressen, ett sårbart och svagt Sverige. Med ett enda knapptryck kollapsar Sverige då elektriciteten stängs av.

Sista spiken i kistan är ett kontantlöst samhälle. Mobilindustrin driver en intensiv lobbyverksamhet, att stoppa kontanter som betalmedel. Man vill tvinga medborgarna till elektronisk valuta. Planen är att vi ska stå i beroendeställning till mobilen för att kunna leva och fungera i samhället. Men stängs strömmen av slocknar även mobilen. Vi kan inte ens handla mat. Denna teknikutveckling kallas vilseledande för det intelligenta och smarta samhället och ska förverkligas med 5G och IoT (sakernas internet). Det har mobilindustrin bestämt.

5G-tekniken är koncentrerade strålar med mycket hög energi, enligt Post- och Telestyrelsen. 7,5 miljarder mobiler har alltid kontakt med basstationen genom nedladdade appar. Den skadliga artificiella strålningen kommer att öka enormt i vår livsmiljö. Skillnaden i tekniken kan liknas vid, att om 3G och 4G är en hård dusch så är 5G som en högtryckstvätt.

De decimetervågor och centimetervågor som används i mobilstrålningen, kan passera genom biologisk vävnad och störa organs och cellers funktion.

Mikrovågsstrålningen kan inte jämföras med solstrålning som Mark- och Miljööverdomstolen gjorde i ett domslut och fastslog att mobilindustrins verksamhet, inte behöver tillståndsprövas enligt Miljöbalken. Dessa våglängder finns knappt naturligt på jorden. Artificiell strålning pulserar, är modulerad och lika miljöfrämmande som DDT.

I Regeringens proposition 2002/03:35 Målet för folkhälsan, står det, att det är viktigt för rikets säkerhet att befolkningen är frisk. I dag är halva befolkningen, drygt fem miljoner människor sjuka och uppsöker specialistvård för sin ohälsa, enligt Socialstyrelsens diagnosstatistik, i öppen specialinriktad vård 2017. Graviditetsproblem, infektioner, droger och fysiska skador har uteslutits. Flertalet symtom som karaktäriserar mikrovågssjukan, känd sedan 1960-talet, ökar i hela befolkningen. Några exempel är extrem stresskänslighet och ångestsyndrom.

Dessutom lägger mobilindustrin vårt lands säkerhet i ruiner genom att skapa ett oerhört sårbart samhälle. Den trådlösa tekniken är vår tids största miljö- och hälsoskandal.

Stoppa 5G, det behövs inte. Investera i fiber över hela landet och minska strålningen. Det borde vara en statsangelägenhet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV