Radar · Nyheter

Kamp mot orättvisor i fokus när europeiska aktivister möttes

Christine Olsson/TT | Oskäliga avgifter för dricksvatten var en av flera frågor som diskuterades när sociala aktivister samlades för i belgiska Ghent för att utbyta erfarenheter om hur orättvisor kan bekämpas.

Oskäliga avgifter för dricksvatten, exploatering av arbetare på landsbygden och en bostadsmarknad som utestänger de svaga. Det var några av de frågor som diskuterades när sociala aktivister från olika delar av Europa nyligen samlades för i belgiska Ghent för att utbyta erfarenheter om hur orättvisor kan bekämpas.

Vid mötet framkom hur problem har kunnat bekämpas med hjälp av initiativ som engagerat många. Ett exempel är vad som skedde efter på Irland under våren 2014 då landet var utsatta för påtryckningar från EU, IMF och Europeiska centralbanken. Det ledde till att den irländska regeringen vid sidan av andra besparingar beslutade att införa en höjd avgift på dricksvatten.

Vilket i sin tur utlöste protester. En natt vaknade en ensam kvinna av att personal kommit för att installera en vattenmätare utanför hennes hus. Iklädd endast ett nattlinne beslutade hon sig då för att gå ut och blockera vägen för dem, vilket ledde till att personalen fick lämna platsen utan förrättat ärende.

Berättelsen spred sig och snart följde mängder av andra kvinnans exempel. En del av dem greps och blev senare dömda. I kuststaden Cobh gick befolkningen samman och satte ut spejare som gick ut med varningar när vattenbolagets personal var på väg. Inom kort fick proteströrelsen stöd av fackföreningar och politiker, vilket i sin tur ledde till att flera massdemonstrationer hölls under hösten, som ofta avslutades med att populära artister anordnade spelningar.

Rörelsen blev den största protestkampanj som upplevts i landet och till sist tvingades regeringen sänka den föreslagna vattenskatten med tre fjärdedelar. Och numera kan de boende i ett hus där en vattenmätare nyligen har installerats skicka ett sms till ett särskilt nummer och inom kort anländer hantverkare som tar bort vattenmätaren.

– Låt mig avsluta med en varning, säger Brendan Ogle, som var en av de drivande aktivisterna I den irländska proteströrelsen.

– Samtidigt som vi går framåt på vissa områden går det verkligen bakåt på andra områden.

Detta med hänvisning till den extremt svåra bostadssituationen i hans hemstad Dublin, där boendekostnaderna under året har stigit så snabbt att staden nu är en av de allra dyraste i hela Europa.

Brendan Ogle berättar att han tillsammans med andra aktivister ockuperade ett tomt hus där de skapade ett härbärge för hemlösa. Men myndigheterna beslutade att avsluta ockupationen, vilket enligt Brendan Ogle har lett till att flera av de hemlösa under de senaste 16 månaderna har dött ute på gatan.

Boendesituationen är ett problem i stora delar av Europa, där bostadsspekulation drivit upp priserna och lett till att allt fler människor blivit hemlösa. Aktivister menar att varken myndigheter eller lagar fungerar som ett skydd för dem med behov.

Maria Sanchez är medlem av medborgarinitiativet Cerro Liberdad i Andalusien i Spanien, som valde att ockupera en tom bondgård som ägdes av en bank. Där gavs jordbruksarbetare möjlighet att få arbete under anständiga villkor – något som är mycket ovanligt i regionen, där exploatering och fattigdom är vardag. Men i våras greps Maria Sanchez och bondgården stängdes.

– Jag gjorde det som myndigheterna borde ha gjort. Det var också det jag sade i domstolen, att detta inte var ett brott.

Hon och Brendan Ogle var två av de 90 aktivister som i mitten av november samlades vid det tre dagar långa mötet “Konsten att organisera hopp” i Ghent, där de utbytte praktiska erfarenheter av sitt arbete mot orättvisor. Mötet hade organiserats efter att en grupp frivilliga under två års tid kontaktat en lång rad rörelser och organisationer i Europa för att samla in exempel på hur aktivister och medborgarinitiativ kan skapa förändring.

Många av de grupper som valdes ut för att delta vid mötet kommer från Europas utkanter, och särskilt många från Balkan. Och enligt organisatören Dominique Willaert, som är konstnärlig ledare för den Ghent-baserade sociala rörelsen Victoria Deluxe, är det ingen slump.

– Det finns en betydligt radikalare aktivism och fantasifullhet vid Europas yttre gränser än det gör i Västeuropa. Och vi tog hit dem för att berika oss med det. Under våra resor runt i Europa upplevde vi att de som bor i utkanterna ofta inte känner att de är en del av Europa, och det är tydligast i de länder som fallit offer för åtstramningspaket som fattats på europeisk nivå.

Dominique Willaert menar att det är mer av sprudlande fantasi och radikalism som Västeuropa är i behov av i dag.

– Medborgarna måste få känna att de har makten och att de kan skapa rörelser som leder till förändring. Maktlösheten kan leda till slutet för Europa.

En annan sak som var tydlig på mötet var att artister och konstnärer är drivande i många av de rörelser som var representerade.

– För att utveckla demokratin krävs det nya metoder och symboler. Vi måste gå bortom tankarna på parlament och valda representanter. Det behövs nya berättelser och bilder som kan uppmuntra och mobilisera människor. Och då behöver vi hjälp av konstnärer, säger Dominique Willaert.

En av deltagarna vid mötet var den polska konstnären Cecilya Malik. Hon berättade om en kontroversiell ny lag som infördes i hemlandet i början av året vilken innebär att privata jordägare inte längre behöver begära tillstånd innan de fäller skog, samtidigt som kravet på återplanteringar också slopades. En konsekvens av denna lag uppges vara att mer än en miljon träd har fällts för att skapa nya ytor i både städer och på landsbygden.

– Jag insåg att jag var tvungen att göra något, men samtidigt var jag mamma till en sex månader gammal bebis. Då kom jag på att jag skulle sätta mig på en stubbe varje dag och amma mitt barn och samtidigt låta någon ta en bild på mig, och sedan dela bilderna på sociala medier, berättar Cecilya Malik.

Hundratals fler kvinnor följde snart hennes exempel. Polens regering har inte ändrat lagen, men Cecilya Maliks kampanj har fått stor uppmärksamhet i medierna, vilket har lett till att mängder av polacker har engagerat sig i miljöfrågor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV