Zoom

Inför COP 24: På 80 platser samlas människor i Gretas klimatstrejk

Privat | Janine O'Keeffe och maken Ola Gabrielson strejkar för klimatet.

På fredag samlas människor i en strejk till stöd för att minska koldioxidutsläppen i enlighet med Parisavtalets mål och för att kunna begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. I Stockholm inleds strejken på Mynttorget och avslutas med att ett medborgarförslag lämnas till miljöborgarrådet vid stadshuset.

Manifestationen äger rum endast dagar före FN:s stora klimatmöte (COP 24) i den polska staden Katowice den 3-14 december. Där ska världens ledare komma överens om regler och riktlinjer som gör det möjligt att mäta om klimatarbetet går åt rätt håll. För tre år sedan enades 200 länder om att den globala uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader med siktet på 1,5 grader.

Under dessa två veckor ska ländernas representanter förhandla för att komma fram till beslut om hur målen i Parisavtalet ska uppfyllas. 15-åriga Greta Thunberg, som inledde Skolstrejk för klimatet i Stockholm tre veckor före valet i september, har sagt att hon ska strejka utanför Sveriges riksdag varje fredag tills Sveriges koldioxidutsläpp är i linje med Parisavtalet.

– Jag har letat bland vuxna efter en strejk för klimatet, säger Janine O’Keeffe, styrelseledamot i Klimataktion och en av dem som organiserar fredagens manifestation. Många känner en djup oro för hur klimatfrågan påverkar vår framtid. Strejk är en sten i maktens skor, något som skaver och påminner om de ungas oro. Gretas genomslag visar att det är många som delar hennes oro.

Den ideella föreningen Klimataktion ingår i nätverket Klimatsverige, som fungerar som samordnare för manifestationen den 30 november.

Skillnad mellan 1,5 och 2 grader

Janine O’Keeffe mötte Greta Thunberg under hennes tre första strejkveckor och intervjuade henne för sin Youtube-kanal. Sista dagen frågade hon Greta: ”Vad händer nu?” ”Jag hoppas att regeringen gör något”, svarade den unga aktivisten. Dagen därpå, den 8 september, gick de båda i People’s Climate March i Stockholm med syfte att påminna om klimatfrågans betydelse.

– När hon berättade att hon fortsätter strejken ramlade jag nästan omkull över hennes åtagande. Då bestämde jag mig för att att ge allt vad jag kan. En del har frågat om jag stödjer att ett barn skolkar? Nej, jag gör vad jag kan för att hon ska kunna gå tillbaka till skolan. Men inte med klimatångest dag efter dag utan att göra något. Strejken är även ett sätt att gemensamt hantera oron.

FN:s klimatpanels rapport från oktober, Global Warming of 1.5°C, visade skillnaden mellan en global uppvärmning på 1,5 och 2 grader. Vid 2 grader kommer 2 miljarder människor att beröras av översvämningar år 2050, jämfört med drygt 500 miljoner i dag, enligt Klimatsverige. Världens fiskfångster förväntas bli hälften så stora vid två graders uppvärmning i jämförelse med 1,5 grad. Enligt klimatrapportens författare måste utsläppen av koldioxid i det närmaste halveras till 2030.

"Till ett samhälle under 2 grader"

Janine O’Keeffe är född i Australien, utbildad ingenjör och lockades av profilen på det svenska företaget Ericsson där hon sedan fick arbete. 1995 gifte hon sig med en svensk och flyttade sedan till Sverige.

– Jag ville välja ett företag där det fanns värderingar som jag kunde trivas med och jag ville bo i ett land där människor tar hand om varandra. Så när jag hittade Ericsson tyckte jag att det och Sverige verkade bra. Så jag blev kär i landet innan jag blev kär i min man, säger hon och skrattar.

2007-2014 bodde familjen till Australien och under de senare åren letade hon efter sätt att engagera sig för såväl demokrati som klimatfrågor. Hon berättar att hon var aktiv i motsvarande socialdemokraterna i USA och Australien samt de gröna i Australien. Hon längtade efter en samhällsförändring och när hon återvände till Sverige gick hon med i Miljöpartiet.

– Miljöpartiet har till exempel en klimatfärdplan som jag var med att skriva och partiet har många duktiga personer, däribland Roger Bydler som drog ett tungt lass gällande en klimatfärdplan. Men jag är besviken över att partiet inte klart visar en väg till ett samhälle under 2 grader, vilket jag personligen ser som enda vägen framåt.

Hon syftar på den klimatfärdplan med 142 åtgärder som skulle göra att Sverige lever upp till Parisavtalet, ett förslag som Miljöpartiet presenterade för ett år sedan.

Sikte på nollutsläpp omkring 2030

Hon säger att hon känner hopp över att röster från Greta Thunberg och andra unga visar att det finns ett tryck på att klimatfrågan ska lyftas upp på agendan.

– Staten måste påverka i vilken riktning samhället ska gå. Folk kommer att bli ledsna över att till exempel inte kunna resa. Jag tycker att det är tråkigt att inte kunna träffa mina föräldrar i Australien men vi måste minska flygandet radikalt annars riskerar vi vår planet, säger Janine O’Keeffe.

På fredag sker manifestationer på 80 platser i Sverige, 10 i Finland, 20 platser i Belgien, 28 i Australien och i flera andra länder. I Stockholm blir det strejk på Mynttorget klockan 8. Därefter går de samlade till stadshuset för tal och överlämning av medborgarförslag om koldioxidbudget, Förbifart Stockholm och konsumtion till miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) vid 13-tiden.

”Förslaget uppmanar kommunen att anta klimatplaner för en minskning av utsläppen med minst tio procent per år, med sikte på nollutsläpp omkring 2030. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna leva upp till Parisavtalet, enligt en forskargrupp från Uppsala Universitet, CEMUS, CSD Uppsala och SLU.” Det skriver Janine O’Keeffe med andra debattörer i ETC den 27 november.

”Greta Thunbergs skolstrejk har varit en tändande gnista. Sveriges politiker och medier behöver svara upp mot den kraften genom att tala klarspråk om klimathotet. Låt oss vända oro till engagemang för en omställning som kan skapa en stabil och hållbar värld.”