Radar · Nyheter

Få patienter behandlas vid specialklinik

Dan Hansson/SvD/TT | Färre patienter än väntat har fått cancerbehandling vid en specialklinik i Uppsala.

Det är få cancerpatienter som får behandling vid en strålklinik i Uppsala som landets alla landsting och regioner betalar för. Skandionklinikens ledning säger att patienter som skulle gynnas av behandlingen inte får den, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Vid kliniken ges protonstrålbehandling, en metod som är mer skonsam för barn med cancer, och människor med hjärntumörer, eftersom organ och vävnad vid tumören skyddas.

– Fördelen är att chansen till att bli botad i princip är lika stor, medan chansen till ett friskt och långt liv blir bättre, säger verksamhetschefen Kjell Bergfeldt.

Tanken var att kliniken skulle ha runt 1 000 patienter i år, men det ser ut att bli knappt 300. Att patienterna varit så få har lett till att kliniken har gått 90 miljoner kronor back de senaste två åren.