Radar · Nyheter

Byggivern som kan behöva tänkas över

Exploateringstrycket i Stockholm ökar och det byggs och rivs överallt. Nu kommer ett inlägg i debatten som påminner om tidigare perioder av samma slag: boken Stockholm City med texter av arkitekter, historiker, sociologer med flera.

– Hur såg bebyggelsen och stadsplanerna ut i Stockholm under förra seklets mitt? Hur ser de ut i dag? Vilka kapitalstarka aktörer har funnits och hur har de påverkat stadsbilden? Vilka arkitekter har skapat samtidshistoria? Och vem äger City idag? Detta är bara ett urval av de många intressanta frågeställningar som diskuteras, säger bokens redaktör Ann Pålsson.

Med avstamp i historien ringar boken in hur man kan bevara ett unikt kulturarv, skapa social hållbarhet och samtidigt finansiera stadens funktioner.