Radar · Nyheter

Bönder kräver miljoner i Slussenkonflikt

Byggandet av nya Slussen innebär en ny vattenreglering som tillåter konstgjord vattenhöjning i Mälaren på i medel fyra centimeter och som mest uppåt en decimeter, så kallad ”vårpuckel”.

Vattennivån ska regleras via dammluckor och syftet är att Stockholms stad både ska kunna skapa och förhindra framtida översvämningar. Men den konstgjorda vattenhöjningen innebär också att cirka 1 100 lantbrukare i Mälardalen får diken fyllda med vatten under våren. Tvisten har nu hamnat i Mark- och miljödomstolen.

Bönderna kräver ersättning från Stockholms stad på omkring 350 miljoner kronor för att täcka förlusterna. Staden erbjuder 35 miljoner.

En av lantbrukarna kommenterar till Lantbrukets Affärstidning att hela sådden påverkas och därför ska också ersättningsnivån omfatta all jordbruksmark.

Det är ännu oklart när dom kan meddelas.