Radar · Nyheter

Organisationer kräver stopp för farliga blekningsmedel

Amazon och eBay måste sluta marknadsföra farliga kvicksilver-baserade hudblekningsmedel. Det kräver en internationell koalition bestående av över 50 organisationer från ett 20-tal länder.

Kravet ingår i en global kampanj mot vad grupperna beskriver som ett växande hot mot människors hälsa från kosmetiska produkter. Uppmaningen har även skickats till internationella organ och Interpol, i vars uppdrag det ingår att utreda försäljning av illegala hälsovårdsprodukter via nätet.

Michael Bender, som är internationell koordinator för koalitionen Zero Mercury Working Group, säger till IPS att de stora ehandelsbolagen måste sluta sälja de farliga hudblekningsmedel som han menar görs i strid med rådande lagar.

– Amazon och eBay har ansvar för, och de resurser som krävs, för att förhindra att deras kunder utsätts för detta farliga nervgift, säger han.

Koalitionen uppger att man har identifierat 19 produkter som säljs av de två företagen, trots att de innehåller förbjudna mängder kvicksilver. Marknaden för hudblekningsmedel är mycket stor och konsumenterna är i första hand kvinnor i Afrika, Latinamerika, Asien och Mellanöstern.

I ett brev till Amazons grundare Jeff Bezos skriver koalitionen att de kräver att företaget genomför kontroller för att se till att de produkter som säljs världen över inte har kvicksilvernivåer som överstiger 1 ppm, det vill säga en del per miljon. I ett brev till eBays chef Devin Newig, skriver grupperna att det på deras hemsida görs reklam för produkter som är olagliga.

Kraven lanserades inför det möte inom Minamatakonventionen om kvicksilver som hålls denna vecka i Genève. Konventionen trädde i kraft 2017 begränsar och förbjuder användning av kvicksilver i både produkter och industriella processer från och med 2020. Konventionen har undertecknats av 128 länder.

Elena Lymberidi-Settimo, som är internationell koordinator för Zero Mercury Working Group, säger till IPS att den handeln med hudblekningsprodukter som innehåller för höga halter kvicksilver utgör en global kris som förväntas bli värre i takt med att allt fler efterfrågar dessa produkter.

– För att bekämpa detta är det viktigt att regeringar agerar snabbt för att införa och tillämpa regleringar, och att man på ett effektivt sätt varnar konsumenter, säger Elena Lymberidi-Settimo.

Enligt WHO använder en mycket stor andel av kvinnorna i länder som Mali, Nigeria, Senegal, Sydafrika och Togo återkommande hudblekningsprodukter.

Organisationer i 22 länder samlade i år och under förra året in 338 hudblekningsprodukter, vars halter av kvicksilver sedan kontrollerades. I drygt tio procent av fallen innehöll produkterna halter som kraftigt överskrider gränsvärdena i många länder, och i samtliga fall låg de över den gräns på 1 ppm som kommer att gälla från och med 2020 i enlighet med Minamatakonventionen. Bland de produkter som köpts in via eBay eller Amazon uppges 19 ha haft kvicksilvernivåer som ligger kraftigt över gränsen på 1 ppm.