Radar · Nyheter

Ny forskning för att stoppa självmord

Martina Holmberg/TT | Över tusen personer i Sverige tar sitt liv varje år.

Varje år tar runt 1 500 personer sitt liv i Sverige. Nu vill forskare gå på djupet och studera hur vården har sett ut för de här personerna de två sista åren i livet, rapporterar Ekot.

– Vi vill veta vilken kontakt de här personerna haft med sjukvården. Vad har man ställt för diagnos och vilka symptom har man sökt för? Det gäller inte bara psykiska utan även kroppsliga symptom, säger Åsa Westrin, professor i psykiatri vid Lunds universitet och Psykiatriforskning Skåne, som leder granskningen, till Ekot.

Genom att granska journaler hoppas forskarna få svar på vad som lett till självmord. I en pilotstudie som tidigare gjorts granskade man journaler för yngre personer som tagit sitt liv i fyra landsting och regioner i södra Sverige. Studien visade att nästan alla haft kontakt med vården de två sista åren i livet och av dem som varit inom psykiatrin hade drygt hälften gjort ett självmordsförsök tidigare.

Drygt 40 procent hade vid senaste besöket på en vårdcentral haft psykiska besvär, men endast i fyra procent av fallen fanns det dokumenterat att frågan om självmordstankar ställts.

– Det visar att vi behöver bli bättre på att ta det här ganska svåra samtalet för att kunna hjälpa personen att gå vidare och välja livet, säger Åsa Westrin.

Nästan alla landsting och regioner kommer att delta i den nya granskningen och materialet ska sedan analyseras av forskare på flera universitet i Sverige.
Rättad: Förtydligande i andra stycket av brödtexten om hur många som tidigare försökt begå självmord.