Radar · Nyheter

Rörelsen Extinction Rebellion kommer till Stockholm

Kay Micheals/Extinction Rebellion | Rörelsen Extinction Rebellion bygger på civil olydnad utan våld, en nödvändighet när inte staters ledare vidtar åtgärder för att skydda befolkningen från klimatförändringar och artutrotning, menar man.

Nu börjar Extinction Rebellion i Sverige. Så står det på Facebookeventet inför lördagens aktion på Mynttorget i Stockholm. ”Vi vill förändra den offentliga debatten runt klimatförändringarna och den ekologiska krisen som vi befinner oss i”, säger Nils Agger, en av grundarna.

I slutet av oktober samlades över 1 000 personer i London till en av rörelsen Extinction Rebellion första stora aktioner. Mötet inleddes med att 15-åriga Greta Thunberg, som rönt stor internationell uppmärksamhet för sin skolstrejk för klimatet, höll ett tal.

– Om jag blir 100 år kommer jag att leva år 2103. När man tänker på framtiden i dag handlar det bara om att se till år 2050. I bästa fall har jag bara levt halva mitt liv då, vad händer sedan? 2078 fyller jag 75 år. Vad vi gör – eller inte gör – i dag kommer att påverka mitt hela liv och livet för mina barn och barnbarn, sade hon.

Efter talen utanför det brittiska parlamentet gick de som samlats till uppstartsmötet i London ut på gatan och blockerade trafiken. Enligt rörelsen är civil olydnad utan våld en nödvändighet när inte staters ledare vidtar åtgärder för att skydda befolkningen från klimatförändringar och artutrotning.

– Våra skrivna lagar är underordnade våra moraliska kompasser. Som situationen ser ut i dag är många av våra lagar irrelevanta på grund av att de har misslyckats med att hålla mänskligheten säker. Det är fortfarande inom vår förmåga att göra något åt situationen men det kräver att vi tar tillbaka kontroll av vår demokrati, säger Nils Agger, en av rörelsens svenska grundare.

En del kritiserar aktioner som till exempel trafikblockader eftersom dessa förhindrar människor i deras vardag men rörelsen menar att de genom sina aktioner får människor att prata om att vi befinner oss i en krissituation och att nästan inga åtgärder vidtas.

– Vi befinner oss i en situation där världens mäktigaste regeringar leder oss mot en tidig grav genom att inte ta till handling för att förhindra en eskalerande katastrof. Det enda proportionerliga svaret gentemot den kriminella handlingslösheten är att genomfora ett uppror.

Extinction Rebellion ”vill driva fram de systemförändringar som krävs för att stoppa den pågående massutrotningen och klimatförändringarna”, står det på Facebook. För svenska Extinction Rebellion betyder det att Sveriges regering inför rättsligt bindande politiska åtgärder för att reducera koldioxidutsläppen i landet till noll senast 2025.

”Dagens barn står inför ofattbara fasor till följd av översvämningar, bränder, extrema väderförhållanden, utebliven och felslagen skörd samt samhällets oundvikliga sammanbrott under dessa svåra utmaningar. Vi är inte alls förberedda för framtidens prövningar”, skriver Exctinction Rebellion på sin svenska hemsida.

Nils Agger bor i Storbritannien sedan cirka tre år tillbaka. Före uppstarten av Exctinction Rebellion var han engagerad i den sociala rörelsen Rising up. Han berättar att i november ska XR genomföra en rad aktioner bland annat i London.

– I London organiserar XR för att stänga ner delar av staden inom de kommande veckorna för att få den brittiska regeringen till förhandlingsbordet. Vi expanderar väldigt snabbt internationellt och jag jobbar med att kommunicera med en mängd grupper som är på väg att starta.

Han berättar att det förs samtal i flera andra länder i Europa, i USA, Kanada och Australien och att det är mycket som har hänt under den korta tid sedan rörelsen startade i oktober.

– Kort sagt, vi är mitt inne i ett uppror och mycket händer väldigt snabbt.

I inbjudan till lördagens evenemang på Mynttorget står att vilken typ av aktion som ska genomföras avslöjas först samma dag.