Energi · På gång i Stockholm

Hallå där! …

Jenny Staaf | Jämlikhetskonsult Kristina Wicksell.

… Kristina Wicksell, kommunikatör och jämlikhetskonsult på Make equal som föreläser om att försvara demokratin.

Du är expert på att genomföra innovativa samhällsförändrande idéer och gör det utan pekpinnar. Behöver vi inte kritisera bristerna som finns?

– Vi tror att det är enklare att få människor att förändras och bli engagerade om de erbjuds lösningar i stället för att bara få höra vad som är fel. De flesta vill vara jämlika och demokratiska men saknar ibland kunskap och verktyg och då är det vad vi vill ge dem.

Make equal arbetar för praktiskt jämlikhetsarbete – berätta mer om vad ni menar med att det är praktiskt.

– Fokus ligger på görandet! När vi är på till exempel en arbetsplats vill vi inte ge bara ökad kunskap utan metoder. Som hur en kan förändra sitt sätt att prata, hur man utformar sina lokaler, hur man bjuder in till möten. Det faktiska görandet, så att det inte blir bara en massa analyserande av problemen som finns.

Ni uppmanar företag att kartlägga sin verksamhet. Hur brukar ni tas emot på arbetsplatserna?

– Det är väldigt olika men vi brukar ofta vara på arbetsplatser där det finns en vilja. Där de tycker att det är viktigt och då brukar det tas emot väldigt positivt. De uppskattar att få verktyg och redskap. Men det skiljer förstås mellan personer, för vissa är det tuffare och mer utmanande, men det är sällan som vi möts av direkt ovilja.

Du ska hålla en föreläsning om hur en försvarar demokratin. Vad är ditt viktigaste tips här?

– Vi tror väldigt mycket på att alla kan göra skillnad. Alla kan göra något! All förändring börjar hos en själv. Det kan handla om att lyfta obehagliga samtalsämnen och att aktivera civilkurage. Många sitter tysta när det blir obekväma ämnen, men vi kan bli bättre på att säga ifrån och att ta plats. Även när det gäller frågor som inte berör oss själva utan andra, att använda sina privilegier på olika sätt.