Radar · Nyheter

Cykla genom Söderledstunneln?

Söderledstunneln kan komma att öppna för cyklister 2020. Frågan om en sådan cykelväg har diskuterats en längre tid och nu står en utredning inskriven i budgeten.

– Vi sätter igång själva utredningen nu för att få klarhet i förutsättningarna och vilka effekter vi kan vänta oss av ett försök 2020. Men datumen för Slussenprojektet avgör om det går i land, säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) till Stockholmdirekt.

En ny alternativ cykelväg mellan Medborgarplatsen och Hornsgatan behövs för att avlasta Götgatsbacken.

– Det är väldigt viktigt eftersom både Götgatspuckeln och nedfarten vid Stadsmuseet är problematiska passager. Jag har bland annat pratat med polisen på Södermalm och lyft utredningen för Söderledstunneln, och de tycker att det är en mycket bra idé, säger han.