Radar · Nyheter

Ingen fest för Svenska Akademien

Jonas Ekströmer/TT | Nobelbanketten i Blå hallen i Stadshuset i Stockholm är höjdpunkten på Nobelfestligheterna.

Svenska Akademiens närvaro på årets Nobelfestligheter är högst osäker. Akademiens ledamöter och deras anhöriga är bjudna, men enligt dess ständige sekreterare kommer Akademien att hålla en låg profil. Sveriges tredje största parti, däremot, är – som vanligt – inte ens bjudna.

Det går dåligt för Nobelstiftelsen nu. Förutom att den Svenska Akademien fortfarande är sargad av tidigare stridigheter, något som bland annat resulterat i att något litteraturpris inte delas ut i år, sade Stockholms stads politiker nyligen blankt nej till Nobel center på Blasieholmen.

Så frågan blir vilka som kommer till Nobelfesten.

– De prisutdelande institutionerna inklusive Svenska Akademien är självfallet inbjudna. Det är de alltid, men vad gäller enstaka gäster kan jag varken säga bu eller bä, säger Mikael Östlund, presschef på Nobelstiftelsen.

TT: Får Stockholms stads politiker komma, trots att en majoritet sagt att det inte blir något Nobel center på Blasieholmen?

Det är väldigt många som bjuds och det här är en privat tillställning. Den 5 december offentliggör vi vissa gäster, i övrigt är gästlistan inte officiell.
Det enda Mikael Östlund säkert kan säga är att Sverigedemokraterna, som vanligt, inte är välkomna. Detta, säger Nobelstiftelsen, har att göra med partiets förflutna och dess agerande i nuet.

”Sverigedemokraterna är inte ett parti som alla andra. Partiets bakgrund i högerextremism och företrädarnas agerande i nuet visar på en bristande respekt för den grundläggande principen om alla människor är lika värda och rättigheter – oavsett hudfärg, härkomst eller religion. Nobelstiftelsen väljer därför att inte bjuda in Sverigedemokraterna till årets Nobelfestligheter”, skriver stiftelsen i ett mejl till TT.

På frågan huruvida Svenska Akademien kommer på festligheterna eller inte säger dess ständige sekreterare Anders Olsson till TT:

– Nej, i och med att vi inte är en prisutdelande församling kommer vi att vara tillbakadragna. Det kanske finns enskilda ledamöter som kommer att vara med. Jag kommer att vara med på ceremonin, men det är som sekreterare för Akademien, säger han.

– Vi kommer inte som akademi att vara med på podiet utan vara mer tillbakadragna.

Nobelprisen

Alfred Bernhard Nobel (1833–1896) är Sveriges genom tiderna mest berömda uppfinnare och industriman – inte bara på grund av de årliga Nobelprisen i fysik, kemi, medicin, litteratur samt för fredsarbete, utan också för sin framställning av dynamiten och en lång rad andra viktiga uppfinningar inom sprängteknik.
Han testamenterade större delen av sin förmögenhet till den fond som skulle komma att förvaltas av Nobelstiftelsen och som bildades år 1900. Tillgångarna i fonden värderades till 31 miljoner kronor, ungefär 265 miljoner kronor i dagens penningvärde.
De första Nobelprisen delades ut året därpå. Vart och ett av priserna motsvarade 20 svenska professorslöner.
Enligt testamentet ska priserna tilldelas dem inom de fem disciplinerna ”som under det förlupna året hafva gjort menskligheten den största nytta”. Enligt testamentet ska norska stortinget utse fredspristagarna.
De övriga pristagarna utses av Svenska Akademien (litteratur), Kungliga Vetenskapsakademien (fysik och kemi) samt Karolinska institutet (medicin).
Priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, det så kallade ekonomispriset, instiftades 1968 av Sveriges riksbank.
TT