Radar · Nyheter

Arlandaresenärerna blir färre

Antalet passagerare som lyfte från eller landade på Swedavias tio flygplatser minskade med 2 procent under september 2018 i jämförelse med siffror från samma månad förra året.

Arlandas passagerarantal minskade med 1 procent (till 2,38 miljoner passagerare) och Landvetter med 3 procent (till 634 000), vilka var de största minskningarna sett till föregående årssiffror, enligt Swedavias statistik.

Utrikesresenärerna förblir i stort sett lika många och uppgick till 2 577 000. Noterbart är i stället inrikesresandet som minskat med 7 procent (till 1 189 000). Antalet flygplan som färdas mellan Landvetter och Arlanda uppgår till 15 000 per år, varav merparten är passagerarplan. Enligt Naturvårdsverkets siffror för 2016 står Sveriges inrikesflyg för 553 000 ton koldioxidekvivalenter, det vill säga de växthusgaser som bidrar till global uppvärmning.

– När det gäller resor mellan Stockholm och Göteborg är det ovanligt enkelt att minska de utsläppen jättemycket genom att gå över till tåg, säger Jörgen Larsson, forskare vid Chalmers institution för rymd, geo- och miljövetenskap, till ETC.