Radar · Nyheter

Västerort får nya naturreservat

Två nya naturreservat kan bli verklighet i västerort under den kommande mandatperioden, meddelar det blågröna styret. Det ena är planerat i Kyrkhamn i Hässelby, nära Järfälla kommun och Görvälns naturreservat.

Tanken är Kyrkhamns naturreservat kan slås samman med Görvälns.

– Kyrkhamn är en viktig grön kil i Stockholm och ett bra rekreationsområde längs Mälaren. Ett område som enligt länsstyrelsen behöver högre skydd, säger Katarina Luhr, miljöborgarråd och miljöpartist, till Stockholm Direkt.

Beslutet kommer inte som någon överraskning: området har varit aktuellt som möjligt naturreservat i många år, men anledningen är att det nu ser ut att bli av är att en soptipp i anslutning till naturreservatets gräns nu kan komma att flyttas.

Det andra området som kommer utredas som möjligt naturreservat under kommande mandatperiod är Storskogen och Ålstensskogen i Bromma. Planerna på en framtida avloppstunnel under Ålsten är redan igång och något som också måste utredas innan ett naturreservat kan bli av i ett område med träd som är uppåt 300 år gamla.

– Jag tycker att avloppstunneln och naturreservatet är bra för Stockholm. Det både stärker och gör Stockholm till en mer hållbar stad, säger Katarina Luhr.