Radar · Nyheter

Kräver stopp för flygutbyggnad

Flyglarm Arlanda | En sådan här ” enkelbiljett till klimatkrisen” fick en del stockholmare nyligen i handen.

Kampanjen Flyglarm Arlanda säger nej till en utbyggnad av flyginfrastrukturen i Sverige och vill genom aktioner och opinionsbildning synliggöra frågan. Orsaken är klimatförändringarna.

– Swedavia, som äger Arlanda och nio flygplatser till, planerar för en nästan fördubbling av flygtrafiken till år 2050. En stor del av ökningen ska ske på Arlanda, säger Moa Lindholm, Flyglarm Arlandas talesperson.

Statligt ägda Swedavia har uppdrag från staten att ”inom affärsmässiga ramar aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att transportpolitiska mål uppnås”.

År 2017 hade Arlanda flygplats 26,6 miljoner passagerare, 284 utrikes- och 43 inrikeslinjer, enligt Swedavias siffror. Flyglarm Arlanda arbetar opinionsbildande för ett minskat flygresande och Moa Lindholm menar att det finns ett folkligt stöd för att agera i klimatfrågan.

Nyligen syntes Flyglarm Arlanda på stan med en aktion.

– Som en del av en Stay grounded-aktionsvecka delade vi på pendeltågen ut ”en enkelbiljett till klimatkrisen”, ett flygblad utformat som en flygbiljett med information om klimatförändringarna, säger Moa Lindholm.

Stay g rounded är ett globalt nätverk som samlar initiativ mot utbyggnad av flygindustrin.

– Flygandet sätter fingret på den globala rättviseaspekten. Den rikare delen av världen skapar koldioxidutsläpp på andra delar av världens bekostnad.

Den blågröna majoriteten i stadshuset har meddelat att förhandlingar om att förlänga avtalet om Bromma flygplats, som gäller till 2038, inte ska inledas under mandatperioden.

Medan det kan finnas en majoritet för att lägga ner Bromma flygplats vill såväl Socialdemokraterna som Alliansen bygga ut Arlanda.

– Det är väl jättebra om vi i bred politisk enighet kan skynda på nedläggningen av Bromma, bygga ut Arlanda och bygga de bostäder som Stockholm så väl behöver, säger oppositionsborgarråd Karin Wanngård (S), i Mitt i.

I en debattartikel i Aftonbladet kräver Moa Lindholm, Greta Thunberg med flera att kommande regering avbryter Swedavias planer på en expansion av flygtrafiken.

De kritiserar bland annat ett uttalande i Swedavias års- och hållbarhetsredovisning från 2017: ”Det är vare sig önskvärt eller rimligt att minska flygandet för att minska dess klimatpåverkan”.

Moa Lindholm lyfter fram att det är bra att många enskilda nu agerar för att möta klimatförändringarna men att det också behövs storskaliga lösningar.

– Swedavia bör få i att uppdrag att minska flygandet. Det är bråttom och vi måste bli fler som ställer krav!