Radar · Nyheter

Dubbla budskap om privata bibliotek

Ryno Quantz | JA.

Kort efter de blågrönas intåg i Stockholms stadshus blev biblioteksdriften en splittrande fråga för det nya styret. Fastän inget konkret förslag om privatiserade bibliotek i Stockholm ligger på bordet är debatten igång, samtidigt som samtliga bibliotek i Nacka kommun går över i privat regi efter årsskiftet – den enda kommunen i hela Sverige.

Jonas Naddebo, nytillträtt centerpartistiskt kulturborgarråd, klagade under valrörelsen på en ”oerhört fattig kulturdebatt” och sa sig i en intervju med Dagens Nyheter vara villig att kratta manegen för ”en ny bibliotekspolitik”. Bland annat genom att överlåta Stockholms stadsbibliotek till privat drift.

– Vi har ju många bibliotek i vår stad, och skulle man kunna utnyttja dem mer kreativt genom att upplåta delar av lokalerna till civilsamhället och ideella organisationer för att få in mer kultur i biblioteken tror vi att det hade lett till en mer aktiv bibliotekspolitik, sa Naddebo till DN.

NEJ
NEJ. I Stockholms finns inga planer i nuläget på att privatisera de allmänna biblioteken, enligt Centerpartiet i Stockholm.Foto: Claudio Bresciani/TT

Nacka privatiserar

Samsyn om utveckling av bibliotek finns inom det relativt nyskissade blågröna politiska styret, men till skillnad från Centern har Miljöpartiet i Stockholm varit snabba med att avfärda idén om en privatisering av biblioteken, däribland Stockholms stadsbibliotek.

– Majoritetens linje är att vi inte ska privatisera några bibliotek, säger Cecilia Engström, kommunikationschef för Miljöpartiet och tillägger att ”vår politik överensstämmer alltså med det vi är överens om i det blågröna samarbetet”.

Kulturborgarrådet Jonas Naddebo har själv understrukit att några privatiseringsplaner av Stockholms bibliotek inte finns i nuläget. Men frågan är väckt, och det strax före årsskiftet då samtliga sex bibliotek i Nacka kommun kommer att bedrivas i privat regi. En kommun där Centern har ordförandeposten i kulturnämnden:

– Det här är en kvalitetsupphandling där vi premierar nytänkande, nya idéer och nya sätt att driva verksamheten på. Sedan har det ju fungerat tidigare också, men vi tror att det kommer fungera ännu bättre när det kommer in andra aktörer, säger Hans Peters, ordförande i kulturnämnden, till SVT.

Hans Peters hoppas att Nackas ”historiska beslut” kommer få efterföljare, särskilt i alliansstyrda kommuner.

Hans Peters, (C) kulturnämndens ordförande, Nacka. Foto:
Annika Persson, chefredaktör Biblioteksbladet. Foto:
Öppna i helskärm
1 / 2

Långsiktiga vinster

Annika Persson, chefredaktör för Biblioteksbladet, är kritisk till Centerpartiets privatiseringsförslag av biblioteksdriften och skriver i en debattartikel på DN Kultur att kulturborgarrådet Jonas Naddebos privatiseringsförslag följdes av ”en suck av utmattning” i Bibliotekssverige.

Hon säger sig vara pragmatisk när det gäller driftsformer, men är samtidigt orolig för att politiker inte förstår vilket komplicerat nätverk de ämnar lyfta fungerande bitar ur. Det finns därtill redan ett vinsttänk inom biblioteksvärlden, långsiktiga vinster för alla i samhället:

– Biblioteken är den aktör som ska rusta medborgarna för att kunna delta i demokratin fullt ut, så det är faktiskt rätt farligt om de inte fungerar, säger Annika Persson till Syre Stockholm.

Allmänna bibliotek

Det allmänna biblioteksväsendet i Sverige består av olika bibliotekstyper, såsom folk-, läns-, sjukhus-, skol-, special-, fängelse- och universitetsbibliotek. All offentligt finansierad biblioteksverksamhet regleras av bibliotekslagen som betonar deras roll för det demokratiska samhällets utveckling i form av kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Källor: Wikipedia, Svensk biblioteksförening