Radar · Nyheter

Den förbjudna appen Tiptapp överklagar kommunens beslut

Den populära mobilappen Tiptapp, som underlättar för privatpersoner att hjälpa varandra att återvinna, förbjöds i slutet av september eftersom kommunen anser att enskilda inte får transportera varandras grovavfall. Nu överklagar Tiptapp kommunens beslut med stöd av Centrum för rättvisa. Under den tid som rättsprocessen pågår kan Tiptapp användas som vanligt.

– Miljölagstiftningen innehåller inget förbud för privatpersoner att hjälpa varandra att återvinna och köra grovavfall till soptippen, säger Fredrik Bergman, som är chef för Centrum för rättvisa och ombud för Tiptapp i ett pressmeddelande.

Han menar att kommunens beslut saknar tydligt stöd i lagen och innebär en oproportionerlig begränsning av den näringsfrihet som skyddas i grundlagen.

Kommunen anser att reglerna ska tolkas så att det bara är medlemmarna i det hushåll som avfallet tillhör som får transportera det till återvinningscentralen.

– Om kommunen har synpunkter på hur verksamheten är utformad finns det mindre ingripande alternativ än att helt förbjuda den. Det är principiellt viktigt att det här fallet prövas i högre instans så att det klargörs vad som gäller, säger Fredrik Bergman.

Eftersom stadens beslut gäller först om det vinner laga kraft kan Tiptapp användas som vanligt medan rättsprocessen pågår.