Zoom

Oklar framtid för Stockholms stads lånecyklar

Hanna Mi Jakobson | "När det gäller elcyklar är det viktigt att cyklarna inte är för tunga så att de går att använda även utan el", säger Lars Strömgren från Cykelfrämjandet, en intresseorganisation med målsättning att göra Sverige till en nation av cyklister.

Stockholms stads lånecyklar tas bort för säsongen och det ser inte ut som att det blir några nya till nästa år.
– Det är en katastrof. Stockholmare ser lånecyklarna som en del av transportsystemet och det är  dåligt om staden inte ser till att människor kan fortsätta resa i staden med cykel, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet.

I september 2017 meddelade trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) att Stockholms stads nuvarande 1 500 lånecyklar skulle utökas till 5 000 – de skulle dessutom kunna drivas av el. Som en del i satsningen på Stockholm som framtida cykelstad skulle cykelstationer också sättas upp i förorterna.

Clear Channel har drivit City Bikes-systemet i samverkan med Stockholms stad sedan starten 2006, en uppgörelse som byggt på att företaget får attraktiv reklamplats i utbyte mot lånecyklar. Men 2017 vann konkurrenten JCDecaux kontraktet för en ny tioårsperiod med ett elcykelsystem.

Förvaltningsrätten underkände dock avtalet, till stor del beroende på en för lång avtalstid, och ställde staden inför ett dilemma: behovet av ett långt avtal för att få kostnadstäckning för elcykelinvesteringarna kontra rådande lagstiftning kring avtal.

Upphandlingen behöver göras om

Upphandlingen ska därför göras om och det kan dröja till 2020 innan ett nytt avtal är på plats.

– Målsättningen är att ett lånecykelsystem ska finnas på plats så snart som möjligt, men det kommer att bli svårt att klara till våren 2019, säger Jonas Eliasson, förvaltningschef på Stockholms stads trafikkontor.

Det befintliga avtalet går ut den 31 oktober. Enligt Clear Channel kan staden förlänga gällande avtal tills ett nytt avtal är på plats.

– Frågan om Stockholms lånecyklar har hanterats på ett fullständigt oprofessionellt sätt. Vi bedriver lånecykelverksamhet över hela världen och har aldrig varit med om maken till usel hantering av så viktig fråga, säger Clear Channels Claes Kugelberg till SVT Stockholm.

City Bikes har startat en kampanj där de uppmanar sina kunder att skicka protestmejl till Daniel Helldén. Målet är att få en förlängning av avtalet med staden.

”Politikerna i Stockholm stad vill efter 13 år lägga ned City Bikes utan att ha gjort klart med ett nytt alternativ. Det tycker vi är fel! Gör din röst hörd och var med och rädda Stockholms lånecyklar!” Det skriver City Bikes på Facebook.

Enligt företaget har minst 3 000 skickat protestmejl till trafikborgarrådet.

– Det kan nog stämma. Men de har inte gått ut med saklig information till sina kunder. Det tycker jag är lite ohederligt av dem, säger Daniel Helldén till Mitt i, som rapporterar att under 2018 har nästan 700 000 cyklar lånats.

”Staden måste påskynda processen”

Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet, säger att en nackel med nuvarande system är att det har funnits för få stationer och varit för långt mellan stationerna, vilket beror på hur avtalet utformades från början.

Fördelen med det cykelsystem som JCDecaux föreslog, utöver utökat antal cyklar, är att det ska vara öppet dygnet runt och att kranskommuner ska kunna haka på, vilket gör det mer användarvänligt.

Han kan förstå att Stockholms stad inte förlänger Clear Channels avtal.

– Flera av företagets konkurrenter säger att de kommer att överklaga om avtalet förlängs, vilket innebär en risk för staden. Skulle människor lösa cykelkort och domstolen sedan säger att avtalet är olagligt innebär det också en utmaning för Stockholms stad, säger han.

Men han är kritisk till att staden inte ser ut att ha lånecyklar nästa år och betonar att det tar tid att förändra människors resvanor. Finns det inga lånecyklar är det risk att konsekvensen blir att de som vill cykla hittar andra – mindre miljövänliga – lösningar.

– Lånecyklarna har en samhällsbärande funktion och processen borde ha skötts bättre. Nu måste staden göra allt för att påskynda ett nytt system och det vore bra om nästa inte var knutet till reklamplats – så att cyklistens behov alltid står i centrum.

Han varnar för att se andra uthyrningssystem, till exempel utan fasta cykelställ, som efterträdare till stadens lånecyklar. I stället för att hämta och lämna cykeln i ett ställ hittar användaren dessa cyklar via en app.

– Cykelsystemen utan stationer är inte ett alternativ, tyvärr har dessa på andra platser lett till bland annat nedskräpning, säger Lars Strömgren.

Lånecykeln City Bikes

Cykelkortet är nyckeln till dagens cirka 150 cykelstationer.
Det finns två typer av kort: Säsongskort och 3-dagarskort.
Säsongskort är giltigt mellan april till oktober.
Pris på hemsida: Säsongskort 250 kronor.
Pris hos återförsäljare: 3-dagarskort 165 kronor.
Återförsäljare: SL Center,  Pressbyrån och 7 Eleven.
Källa: City Bikes