Radar · Nyheter

Regnskogshjältar på besök i Stockholm

Anette Ericsdotter | Carmen Mariscal från Ecuador var en av de gäster den svenska föreningen Rädda regnskog bjudit till Stockholm för att under ett par dagar berätta för både politiker och allmänhet om hur både miljö och mänskliga rättigheter bättre kan tas till vara.

I helgen var Stockholm mötesplats för flera internationella organisationer som arbetar för regnskogens bevarande. En av de viktigaste utmaningarna är att involvera de människor som bor närmast regnskogen i arbetet, och på så vis skydda både den biologiska mångfalden och skapa bättre levnadsvillkor för befolkningen.

Regnskogarna i Syd- och Mellanamerika har länge varit hotade av människans framfart. I och med klimatförändringarna blir det ännu viktigare att skydda dessa områden, som är en förutsättning för ett fungerande ekosystem. Den svenska föreningen Rädda regnskog bjöd i helgen in ett antal organisationer från Colombia, Ecuador och Brasilien till ett seminarium i Stockholm. Gemensamt för samtliga är att de arbetar för att ta tillvara både naturens och lokalbefolkningens intressen.

– Å ena sidan har vi den här fantastiska skogen som är hotad, å den andra människor som saknar el och rinnande vatten. Vi måste fokusera på båda dessa problem, säger Carmen Mariscal från Fundación Cambugán, en organisation vars mål är att skydda 9000 hektar urskog i Ecuador.

Sedan flera år samarbetar de med Rädda regnskog.

– Många här i Sverige tycker att regnskogen är viktig. Vi är en plattform för människor som vill hjälpa organisationer som Fundación Cambugán, som ser lokalsamhällena som en nyckel för att arbeta med ekosystem, säger vice ordförande Pella Thiel.

Cambugán är en så kallad molnskog i Ecuador och hem för en stor mångfald arter, varav bland annat glasögonbjörnen är beroende av den unika miljö som skogen utgör. Men naturresurserna är föremål för många ekonomiska intressen, till exempel gruvindustrin. Organisationen har i en utdragen process lyckats se till att den odlingsbara marken kring skogen hamnat i lokalbefolkningens ägo. Nästa steg är att arbeta tillsammans i området, säger Carmen Mariscal.

– Människorna som bor här tycker att det är viktigt att bevara skogen, där är vi överens.

Att skapa förbindelser mellan producent och konsument, ekologiskt jordbruk samt turism och forskning är exempel på vägar som organisationen tillsammans med lokalsamhällena försöker staka ut. Ett viktigt arbete består i att återupprätta de ekosystem som mer eller mindre förstörts, genom att odla upp växter som är specifika för den ursprungliga regnskogen.

– Urskogen är referensskogen. Forskningen är väldigt viktig eftersom vi måste veta vilken grad av förstörelse det handlar om. Lokalbefolkningen har väldigt bra kunskap om hur skogen fungerar, och vi måste koppla ihop forskningen med den kunskapen också, säger Carmen Mariscal.

Hon framhåller hur betydelsefullt det är att samarbeta med andra organisationer, och att jobba för det gemensamma målet, även om de sinsemellan skiljer sig åt. Hennes inställning är i grunden hoppfull.

– Jag lever och kan därför göra något åt problemen. Du kan göra skillnad om du vill. Jag känner mig inspirerad av andra som försöker förändra och hitta lösningar, vi ska arbeta och kämpa för en bra framtid.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV