Radar · Nyheter

Klinik för sprututbyte öppnar på Mariatorget

Nu ser det ut som att Stockholm till slut får ytterligare en plats där de som injicerar droger kan byta ut uttjänta kanyler och sprutor skriver Stockholm Direkt.

Kraftiga protester satte tidigare i år stopp för en planerad klinik vid Gullmarsplan.

Sedan 2013 finns en klinik för sprututbyte på S:t Görans sjukhus på Kungsholmen, men behovet av fler platser beskrivs som stort och redan 2016 fattades ett beslut om att utöka programmet för sprututbyte i Stockholm.

Den nya kliniken ska ligga i det så kallade Mariahuset vid Mariatorget på Södermalm, som i dag har en enhet för hemlösa samt en för beroendevård.

Formellt beslut fattas inom två veckor av tjänstemännen på landstinget och man hoppas vara igång med verksamheten innan årets slut.

– Vi har gått igenom hela staden för att hitta bra lokaler. Vi har letat och letat och kommit fram till att det här blir en bra lösning. Med den vård som redan finns där blir det en bra blandning, säger Liberalernas Jessica Ericsson, landstingspolitiker som länge drivit den här frågan, till Stockholm Direkt.