Radar

Lööf: Vi sätter oss inte i en S-ledd regering

Stina Stjernkvist/TT | Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven (S) lämnar Sagerska palatset för att träffa riksdagens talman i riksdagshuset i Stockholm.

Statsminister Stefan Löfven (S) tänker fortsätta sonderingarna för att bilda en regering. Centerledaren Annie Lööf står fast vid att inte sitta i en S-ledd regering.

– Det är svårt och komplicerat. Inga positioner har förändrats, säger Löfven.
Vi har haft respektfulla och konstruktiva samtal, men det är inte så att några positioner har förändrats, vi har inte haft någon typ av förhandlingar. Men jag bedömer att vi fått ökad förståelse för varandras positioner, vilket är nödvändigt för att vi ska komma framåt, säger Löfven efter ett möte med talmannen.

Löfven har dock understrukit att det kommer att ta tid att få till en regering, och att det kommer att bli svårt.

– Jag ser helst ett blocköverskridande regeringssamarbete i mitten av svensk politik, sade Löfven i förra veckan.

Han medger att den första veckan av samtal inte har gjort situationen mindre komplicerad. Och ansvaret ligger på partiledarna.

– Just på grund av att det är svårt finns det ännu större anledning att hålla samtalen i gång. Vi behöver lära oss mer om varandras utgångspunkter och bevekelsegrunder, säger Löfven.

Men Centerledaren Annie Lööf vidhåller att hon inte har för avsikt att sätta sig i en S-ledd regering eller att bryta med Alliansen.

”Vi kommer inte bryta oss loss från Alliansen för att sitta i en S-ledd regering. Centerpartiet vill säkra långsiktigt stabila reformer som är bra för Sverige. Det vill vi göra genom att hålla ihop Alliansen och söka blocköverskridande lösningar som kan accepteras av partier på båda sidor blockgränsen. I detta besvärliga parlamentariska läge behöver fler ta ansvar för att ytterkantspartierna V och SD inte ska få inflytande över den politiska inriktningen”, säger hon i en skriftlig kommentar till TT

Än så länge har samtalen inte nått så långt att det handlar om några förhandlingar. Han vågar inte göra en prognos om han kommer att klara att hitta en lösning under den vecka som återstår av sonderingsuppdraget.

– Nej, det är inga förhandlingar, säger Löfven.

Att få till en regering i mitten är fullt möjligt sakpolitiskt, menar bedömare. Men det finns frågor där klyftorna mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet är stora, bland annat arbetsrätten. Partierna måste vara beredda på att man kan straffas av sina väljare om man kompromissar för mycket om sina hjärtefrågor.

– Det är det som är förhandlingskonst. Vad måste motståndaren få och vad kan vi ge, och hur kan vi presentera det så att det inte ser ut som ett nederlag för någon. Det är ganska svårt när man har byggt upp 60 år av olika åsikter och kommer från en valrörelse där man har hamrat in hårda budskap, sade Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, till TT förra veckan.

Löfven har sagt att han kommer att samtala med alla partiledare utom Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.